Jan-Olof Johansson (S), ser inga problem med att kommunalrådslönen, hans egen, höjs med 87 600 kronor per år, på ett bräde. “Nu är det upp de de olika nämnderna att hitta lösningar på hur arvodeshöjningarna ska finansieras, inom befintlig rambudget”, säger han. Arkivfoto: Gabriel Berndtsson

Kommunalrådet försvarar sin löneökning på 17 procent

”Pengarna ska tas ur befintlig budget – från verksamheterna – var bestäms i nämnderna”

2015-03-19 Kommunstyrelsen i Lysekil sade ja till en kraftig ökning av bland annat kommunalrådsersättningarna.
– Anledningen är att lönerna under ett antal år nästan legat still, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).
Vilka verksamheter pengarna ska tas ifrån kan kommunalrådet inte svara på.

17 procents höjning. Det förslaget sade kommunstyrelsen ja till när förslaget om arvodeshöjningar för politiken låg på bordet.

För kommunalrådet Jan-Olof Johansson själv innebär det en löneökning med 87 600 kronor om året. För oppositionsrådet Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, blir höjningen 66 144 kronor om året, då han har en tjänstgöringsgrad på 75 procent. Jan-Olof Johansson vet inte hur stor den totala kostnadsökningen blir i kronor och han kan inte heller säga i vilken verksamhet man ska spara, för att finansiera arvodeshöjningarna. Den frågan överlämnar han i stället till de olika nämnderna.

Läs mer i papperstidningen om vad kommunalrådet svarade på våra frågor.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv