Kommunal skrev på tisdagen ett nytt avtal för deltidsbrandmännen.

Kommunal tecknar nytt avtal för deltidsbrandmän

2019-04-30 Kommunal skrev på tisdagen ett nytt avtal för deltidsbrandmännen.
– Till slut lyssnade arbetsgivarna på oss. De som ställer upp när Sveriges skogar brinner får nu ett rejält lyft med ersättningar långt över det vanliga på arbetsmarknaden, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Kommunal och SKL/Sobona är överens om ett nytt kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap, det så kallade Rib-avtalet.
Det tidigare avtalet löper ut imorgon, den sista april. Kommunal har tidigare nobbat flera bud från arbetsgivarna.
Bra förhandlingsläge
– Vi är nöjda med att arbetsgivarna till slut lyssnade på oss. Jag ska säga som det är. Vårt förhandlingsläge har varit unikt bra. När det brinner i skogarna har det varit uppenbart för arbetsgivarna vilken enormt viktig grupp deltidsbrandmännen är för att Sverige ska ha en fungerande räddningstjänst. Det har gjort att vi nu får ett kollektivavtal med ersättningar långt utöver det så kallade märket på arbetsmarknaden, säger Lenita Granlund.
Kommunal har bland annat fått igenom en trettioprocentig höjning för den som tar en extra beredskap utöver sin ordinarie. Det motsvarar 1475 kronor extra varje vecka.
Bland andra förbättringar i det nya avtalet kan nämnas höjd ersättning för sommarberedskap, högre ersättningar vid längre uttryckningar och en femprocentig höjning av första timmens jobb från november 2020.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv