Utredningsskiss över hur Hotell Lysekil kan byggas på med fyra våningar. Perspektiv från hamnen. Arkitekt: Christopher Kihlberg

Klartecken för att bygga på Hotell Lysekil

”Den förhållandevis höga byggnaden kan tillföra något positivt i stadsbilden”

2017-02-01 Nu har kommunstyrelsen i Lysekil gett klartecken för att ändra detaljplanen så att Hotell Lysekil kan byggas om och få en påbyggnad med fyra våningar.
Beslutet togs vid kommunstyrelsens sammanträde på torsdagen.
Både tjänstemän och politiker har en positiv inställning till projektet. ”Den förhållandevis höga byggnaden som föreslås kan tillföra något positivt i stadsbilden”, anser stadsarkitekten.

Hotell Lysekil byggdes på 1950-talet och är idag i stort behov av renovering för att nå upp till dagens moderna hotellstandard. Under en tid från 2015 till september 2016 användes hotellet som flyktingboende, men har åter tagits i bruk som hotell.

Det är SunH Fastighets AB som nu vill göra en omfattande om- och tillbyggnad samt höjning av hotellbyggnaden. För att kunna göra detta måste gällande detaljplan ändras…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv