Kammarrätten tog inte upp ärendet gällande arrende av Gamla idrottshallen. Något som kan betyda att några års harvande i rättssystemet nu kan läggas åt sidan.

Klart för tennisklubben att ta över gamla idrottshallen

”Ett väntat och skönt beslut för idrotten” – Förvaltningsrätten avslog överklagan

2016-04-14 Efter ett år kom beskedet från förvaltningsrätten.
Överklagan gällande kommunens beslut att låta tennisklubben ta över driften av Gamla idrottshallen avslås.
– Även om det inte var något överraskande beslut så är det klart att man känner en lättnad, säger Dag Jönsson på Gullmarens CentreCourt (GCC).

Lysekils kommun ville för drygt ett år sedan lämna över driften av Gamla idrottshallen till någon förening. Två föreningar var intresserade. Den andra aktören, en förening som höll på att startas upp, valde att villkora sitt anbud och då ansåg kommunen att det bara fanns ett giltigt anbud, det från GCC.

Därmed skulle GCC och kommunen skriva ett tioårskontrakt på driften, i en så kallad tjänstekoncession*. Detaljerna i avtalet är ännu inte klara.

”Amatörmässigt”

Beslutet överklagades dock av privatpersonerna Bengt Andreasson och Håkan Bråtegren.

– Det är en amatörmässig upphandling och ansvarslöst att lägga ut driften på en enskild förening. Dessutom är rättsförhållandet osäkert, sade Håkan Bråtegren när överklagan lämnades in.

I överklagandet pekades det på att kommunen borde använt sig av ett tjänstekontrakt i stället för tjänstekoncession. Att kommunen inte skulle ha iakttagit principer om likabehandling, öppenhet och förutsebarhet. Bengt Andreasson menade på att Moderat-politikerna Mats Karlsson och Cheyenne Röckner skulle ha varit jäviga som deltagit i beslutet. Detta med anledning av att nämnda politiker ”ingått i en grupp som besökt idrottsanläggningen och pratat med företrädare för GCC…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv