KD vill ha tillbaka sin stol i socialnämnden

Fullmäktiges omval har överklagats

2016-03-14 Roger Svensson (KD) har överklagat fullmäktiges beslut när det gäller omval till presidier i styrelser och nämnder, vilket resulterade i att KD förlorade sin stol i socialnämnden.

Roger Svensson har begärt en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut den 28 januari hos Förvaltningsrätten.

– Fullmäktige har enligt min uppfattning brustit i den formella hanteringsordningen vid beslutet. Det saknas, enligt min uppfattning, stöd för besluten i kommunallagen, menar Roger Svensson.

Kommunfullmäktige i Lysekil utsåg nya presidier i nämnder och styrelser samt nya företrädare i Kommunförbundet Fyrbodal vid mötet den 28 januari.

– Det krävs 16 mandat eller mer för att samla en majoritetsbildning i fullmäktige. Det finns inga partikonstellationer som har lyckats samla tillräckligt stöd för att forma en majoritetsbildning. Den styrande minoriteten samlar 14 av fullmäktiges 31 mandat. Minoritetsläget är relativt stadigt så länge oppositionen inte kan…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv