Kd och mp ifrågasätter om Munkedal behöver ett oppositionsråd

2019-10-09 Den politiska oppositionen i Munkedals kommun är splittrad efter att (Kd) och (MP) ifrågasätter om funktionen som oppositionsråd, som innehas av Liza Kettils (S), verkligen behövs.

I ett skarpt formulerat mail som kristdemokraten Rolf Jacobsson har skickat till övriga partiledare inom oppositionen ifrågasätts om oppositionsrådet verkligen behövs? Kritiken handlar framför allt om bristande information, då Kettil inte anses dela med sig av information om vad som händer i kommunen till övriga samarbetspartier.

”Inget personligt”
Jacobsson understryker i sitt mail att det inte på något sätt handlar om Liza Kettils personliga egenskaper, utan om funktionen som oppositionsråd och utförande av arbetsuppgifter i anslutning till den rollen.
”Jag kommer att ta en paus från gruppledarträffar och andra träffar i en konstellation bestående av S, C, Mp, Kd. Och jag gör det då jag kan konstatera att jag inte tillför något av värde och att jag har andra krav på information med åtföljande samarbete än vad tycks vara fallet med enstaka personer i ledande befattning”.
Rolf Jacobsson skriver att informationen från oppositionsrådet är i det närmaste obefintliga.

”Får ingen information”
”De veckorapporter som vi fått oss tillsända är av noll och intet värde. Vi i Kd har ingen nytta av att veta att Lisa deltagit i vissa möten, när vi inte får någon som helst information om vad som tilldragit sig på dessa möten. Inte heller har vi behov av att veta hur mycket tid Lisa lagt på ABF. När jag påpekat detta för Lisa, fick jag till svar att hon kunde stryka mig från sändlistan om jag ville. Jag hade hellre sett en reaktion, där Lisa utlovade information om innehållet och diskussionerna i möten gällande kommunen”, skriver Jacobsson.
Miljöpartiet har skrivit en motion om att avskaffa funktionen som oppositionsråd.
”Jag kan meddela att Kd kommer att ställa sig bakom densamma, med motiveringen att oppositionsrådet idag inte fungerar som avsett”, skriver Rolf Jacobsson.
Om motionen bifalls kan Liza Kettil tvingas bort från uppdraget som oppositionsråd mitt under pågående mandatperiod. Ersättningen för uppdraget som oppositionsråd är drygt 25 000 kronor i månaden.

”Ständig process”
Liza Kettil kommenterar kritiken på följande sätt till LP.
– Förutsättningarna för den nuvarande mandatperioden togs av arvodesberedningen i slutet av förra mandatperioden. Då beslutades vilka förutsättningar som skulle gälla för KSO, oppositionsråd och övriga presidier för den kommande mandatperioden. Alltså är frågan som jag ser det gällande funktionen oppositionsråd eller ej en fråga för nästa mandatperiod. Eftersom motionen precis är inkommen har vi i vår grupp ännu inte behandlat den.
– Gällande kritiken från Rolf Jacobsson så har jag tagit del av hans skrivelse och kommer att ta med mig innehållet i mailet för diskussion i min partigrupp. Ett samarbete är en ständig process där det alltid kommer att finnas olika viljor men att grunden för det måste vara att samtal sker mellan berörda parter, avslutar Liza Kettil.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv