Jätteprojektet på Sotenäset kan läggas ned

Laxodlingsbolaget står utan pengar

2022-01-26 Det ser mycket mörkt ut för den storsatsning på landbaserad laxodling som för snart två år sedan aviserades på Sotenäset och som skulle ge 2000 nya jobb med start 2027.
Kronofogden har utrett det ekonomiska läget för Quality Salmon och konstaterar att bolaget inte har några tillgångar, vilket P4 Väst var först med att rapportera om.

Enligt kronofogdemyndigheten har bolaget en sammanlagd skuld på drygt 3,2 miljoner, bland annat till Sotenäs kommun, men det finns alltså ingenting att driva in.
I förra veckan avgick den huvudansvarige revisorn för bolaget.
När arrendeavtalet med Sotenäs kommun går ut i sommar tar kommunen sin hand från projektet och risken är då stor att det inte blir någon fortsättning.
Enligt bolagets ursprungliga planer skulle upp till 100 000 ton atlantlax produceras i anläggningen per år. Investeringsnivån beräknades till mellan 17 och 20 miljarder kronor. Totalt skulle 140 hektar mark användas för laxodlingen med en byggyta på runt 700 000 kvadratmeter.
Sotenäs kommun har tagit fram planhandlingar och arbetat med att iordningställa mark för odlingen. Om Quality Salmons projekt läggs ned hoppas kommunen att marken kan komma att användas för andra industriprojekt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv