Ja till planerna i Södra Stockevik

Votering i byggnadsnämnden: 7-4

2015-11-02 Med röstsiffrorna 7-4 beslutade byggnadsnämnden i Lysekil att godkänna detaljplanen för Södra Stockevik på Skaftö. Frågan om en friskvårdsanläggning i Södra Stockevik har varit aktuell och debatterats under flera år. Kritikerna menar bland annat att ingrepp görs i värdefull natur som används för rekreation samt att behovet är mättat för nya anläggningar av denna typ, medan andra anser att projektet är bra för Skaftö och ger värdefulla arbetstillfällen.

Vidare till fullmäktige Detaljplanearbetet har nu kommit så långt att frågan varit uppe i byggnadsnämnden. Vid torsdagens sammanträde i nämnden beslutades att godkänna granskningsutlåtande för en friskvårdsanläggning i Södra Stockevik/Grönskult. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige i Lysekil. Där kan frågan tas upp tidigast vid sammanträdet i december.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv