IVO riktar kritik mot kommunalt HVB-hem i Lysekil

Lokaler i hyreshus uppfyller inte krav

2016-07-15 Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en inspektion vid ett HVBhem för ensamkommande barn och ungdomar mellan 15-17 år i Lysekil och finner att lokalerna inte uppfyller kraven. Inspektionen bedömer att hemmet planerar att vidta nödvändiga åtgärder och avslutar därmed ärendet.

Lysekils kommun är huvudman för Kilen som är ett HVB-hem för ensamkommande barn och unga. Vid inspektionen var 12 pojkar i åldrarna 15-17 år inskrivna. HVB-hemmet ligger i ett hyreshus. IVO:s tillsyn vid detta tillfälle har varit inriktad på att granska områdena personal och bemanning, säkerhetsrutiner, lokaler samt barns delaktighet på HVB. Tillsynen har i huvudsak visat att verksamhetens lokaler inte uppfyller de krav som ställs på lokalernas utformning och personalens tillgänglighet vid ett HVB-hem …

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv