måndag
20 maj, 2024
v21
Många frågor ställdes under Fredrik Gröndals föreläsning. Fredrik är idag docent knuten till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, samt har tills helt nyligen också varit stationschef för Kristinebergs marina forskningsstation så han är väl insatt i ämnet. Foto: Peter Lundberg

Intressant föreläsning om maneter lockade många till Sjöstjärnans hus

2023-08-08 + Omkring 80 personer hade kommit till marinbiolog Fredrik Gröndals föreläsning om maneter, som hölls i Sjöstjärnans hus i Fiskebäckskil. Fredrik började sin karriär som forskare på just maneter för ett antal år sedan.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons