Inreseförbud från Norge, Danmark och Storbritannien

2021-01-25 Sverige införde i december 2020 ett särskilt inreseförbud vid resor från Danmark och Storbritannien. Detta utökas den 25 januari till att även omfatta Norge, samt förlängs till och med 14 februari 2021.

Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset. Förordningen infördes 22 december 2020 men har vid flera tillfällen uppdaterats. Till och med den 14 februari gäller följande.
Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien, Norge eller Danmark med undantag för:
• personal som transporterar gods eller annan personal inom transportsektorn,
• diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda,
• främmande staters kurirer,
• personer som arbetar i internationella organisationer eller som är 2
inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
• personer som kan styrka att de bor eller arbetar, eller ska bo eller arbeta, i Sverige t.ex. med ett giltigt uppehållstillstånd,
• brittiska medborgare som har beviljats eller ansökt om uppehållsstatus, eller som på annat sätt kan styrka att de bor eller arbetar i Sverige,
• personer med trängande familjeskäl,
• barn under 18 år som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet,
• hälso- och sjukvårdstransporter.

Krav på covid-19-test före ankomst
Utlänningar som reser från Storbritannien måste även uppvisa ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion som utförts inom 72 timmar före ankomst. Personal inom transportsektorn är undantagna från detta krav.

Publicerad:
Nyhetsarkiv