Den 16 juni i år drabbades södra Sotenäset, Bohus-Malmön och delar av Lyse särskilt hårt av skyfallsliknande regn. I Skalhamn svämmade bäcken över och avloppsvatten trängde upp i källare i en del hus. Den kulvert som byggts klarar inte av skyfallsregn. Nu vill de boende i området få till stånd ett möte med kommunen om situationen.

”Inget har hänt på femton år”

95 fastighetsägare i Skalhamn vill ha möte om översvämningsproblem

2017-08-28 Nu har de boende i Skalhamn i Lyse tröttnat på de stora problem som uppstår i samband med kraftiga regn i området. Kulmen nåddes den 16 juni i år då skyfallsliknande regn drabbade området med översvämmade källare som följd.
Översvämningarna handlade i flera fall om att avloppsvatten trängde in i källare.
Nyligen lämnade 95 fastighetsägare i Skalhamns-området in en skrivelse till kommunstyrelsen där man begär att åtgärder vidtas och att kommunen kallar till ett möte.


Förra gången det inträffade kraftiga översvämningar var sommaren 2002. Det enda som konkret gjorts efter detta är att kommunen satt in backventiler på några av de mest översvämningsdrabbade fastigheterna.
Det finns källare som idag står helt urblåsta och övergivna efter alla översvämningar…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv