Ett efterlängtat övergångsställe är på plats, men det blev inget förhöjt sådant. Nu återastår det att se om vidtagna åtgärder kommer att ge lägre hastigheter på Valbogatan.

Inget förhöjt övergångsställe på Valbogatan – det hinns inte med

”Kommunen får ta med sig frågan till nästa år och se om den prioriteras”

2016-12-29 Den ”nya” Valbogatan är säkrare.
Men alla planerade åtgärder blev inte av, i alla fall inte den här gången.
– Det förhöjda övergångsstället som jag nämnde kommer tyvärr inte att hinnas byggas i år, säger tf gatuingenjör Per-Erik Löfgren.

Det var strax innan jul som Lysekilsposten skrev om förbättringarna på Valbogatan i Lysekil. Vägen hade börjat haverera och då såg man över hela trafiksituationen. De boende i området hade tidigare skrivit till kommunen om vad man anser allt för höga hastigheter på Valbogatans övre del, och ner mot båthamnen. En trottoar är nu på plats, liksom ett…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv