Ingen dispens för stugor vid Ramsvik

2021-11-08 I november förra året gav Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillstånd för ett företag att bygga sju uthyrningsstugor och fem sjöbodar på strandskyddat område på norra delen av naturreservatet Ramsvikslandet.
Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att det inte ska ges någon strandskyddsdispens och därmed får inga stugor och sjöbodar byggas.

Miljönämnden ansåg att det fanns skäl att bevilja dispens för företaget att utvidga verksamheten med ny bebyggelse, fyra stugor på 100 kvadratmeter och tre stugor på 70 kvadrat samt fem sjöbodar, inom strandskyddat område på nordöstra sidan av Ramsvikslandet.
Det tyckte dock inte organisationen Strandskyddarna som överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen. Strandskyddarna fick medhåll av Länsstyrelsen som ansåg att det inte fanns några särskilda skäl att lägga den nya bebyggelsen inom strandskyddat område. I februari i år upphävde Länsstyrelsen Miljönämndens beslut.
Länsstyrelsens beslut överklagades av företaget till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Nyligen kom beskedet därifrån. Domstolen avslår överklagandet och därmed fastställs Länsstyrelsens beslut att det inte ska ges någon strandskyddsdispens i det aktuella ärendet.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv