Infrastrukturminister Anna Johansson fick information av raffinaderichef Peter Abrahamsson om bland annat framtidens bränsle och nödvändiga investeringar, samt Preems prioriterade infrastrukturönskemål. Länsvägarna 161 och 162, liksom Sotenäslänken från Kungshamn-Smögen till E6 vid Gläborg, måste ges bättre förutsättningar, betonade Preemraff-chefen. Foto: Teresia Christborn/Preemraff Lysekil

Infrastrukturministern besökte Preemraff

Flytbro över Gullmarn och bättre länsvägar diskuterades

2016-01-27 Efter att ha talat järnväg, närmare bestämt om Bohusbanan och Lysekilsbanan, mötte infrastrukturminister Anna Johansson på måndagseftermiddagen företrädare för Preemraff Lysekil och för Lysekils kommun. Frågorna som diskuterades då handlade bland annat om framtidens bränsle och prioriterade infrastrukturönskemål i mellersta Bohuslän. Förslaget om en flytbro över Gullmarn presenterades också.

Anna Johansson (S) reser runt i landet för att lyssna av näringslivet och kommunernas företrädare om vilka behov som finns vad gäller förbättrade kommunikationer.

På Preemraff fick hon en presentation av raffinaderichef Peter Abrahamsson om Preemraffs verksamhet, där inriktningen mer och mer blivit mot transportbränslen.  Raffinaderichefen talade bland annat om Preems kommande investeringar och om hur man arbetar för att möta kraven på större andel förnybara drivmedel.

Den närmaste större investeringen vid Preemraff Lysekil är utbyggnaden av vakuumdestillationsanläggningen, en satsning på 1,6 miljarder kronor. När anläggningen står klar om…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv