Hur Spelinspektionen verkar för en sundare spelmarknad i landet

2023-02-14 Sedan internets framkomst har spelande om pengar blivit ett alltmer populärt tidsfördriv. I Sverige ägnar sig drygt 4,5 miljoner människor årligen åt spel, och det största antalet vänder sig online för att spela. De faror som är förknippade med den massiva tillväxten inom spelindustrin är framför allt den ökade risken för spelberoende samt konsumenternas exponering för bedrägerier. För att förebygga dessa risker, som kan få stora konsekvenser, finns Spelinspektionen, en statlig myndighet som håller koll på spelbranschen.

Man kan därför säga att det är Spelinspektionen som ser till att allt spelande om pengar i landet sker på rättvisa premisser, vilket innebär att svenskar ska kunna känna sig trygga när de roar sig med till exempel casinospel och betting. Oavsett om du spelar turbaserade svenska jackpotspel eller strategiska bordsspel kan du således känna dig trygg på en spelsajt som är under tillsyn av Spelinspektionen.

Beviljar licenser till kommersiella spelbolag som uppfyller kraven

Spelinspektionens främsta uppgift är att ta emot licensansökningar från kommersiella spelbolag som vill marknadsföra sig mot svenska spelare, samt att granska ansökningarna och bedöma om de uppfyller kraven. Detta innebär alltså att operatören måste uppfylla alla rättsliga krav samt erbjuda en pålitlig och säker plattform att spela på.

 

Licenser utfärdas endast till operatörer som enligt Spelinspektionen anses ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, och som kan förväntas driva verksamheten i enlighet med de lagar och bestämmelser som är tillämpliga på verksamheten.

 

I skrivande stund finns det 58 aktiva spelbolag som har fått tillstånd från Spelinspektionen att erbjuda kommersiellt onlinespel till svenskar. För dessa räcker det naturligtvis inte att få en licens. Spelinspektionen vakar över dem som hökar för att se till att de uppfyller alla de mycket strikta krav som fastställs i spellagen.

 

Motverkar överdrivet spelande genom spelansvarsåtgärder

Förutom att stärka säkerheten och tillförlitligheten på den svenska spelmarknaden ansvarar Spelinspektionen också för att främja ansvarsfullt spelande och därmed motverka spelberoende i landet. Förutom att se till att alla licensinnehavare följer reglerna för ansvarsfullt spelande har Spelinspektionen också utvecklat tre tjänster som fungerar som spelansvarsåtgärder: Spelpaus, Spelgränser och Självtest. Dessa tjänster måste implementeras av alla speloperatörer med svensk licens.

Spelpaus är ett system för självuteslutning som gör det möjligt för spelare att stänga av sig från allt registrerat spel. Spelgränser används för att låta spelare sätta gränser för hur ofta och hur mycket de kan spela för. Självtest är, som namnet antyder, en tjänst med vilken spelare kan utvärdera sitt  spelbeteende genom ett självtest.

Spelinspektionen gör det möjligt för svenskarna att känna sig trygga

Spelinspektionen leds av en styrelse som utses av regeringen och syftar till att säkerställa en sund spelmarknad, där allt spelande sker under kontrollerade förhållanden och där det finns ett socialt skyddsnät. Och de har gjort ett väldigt bra jobb, åtminstone tyder siffror på att man fått bättre kontroll över spelmarknaden tack vare Spelinspektionen. Tyvärr dyker det dock ideligen upp nya problem som Spelinspektionen måste ta itu med, till exempel den lavinartade ökningen av bedrägerier i landet. Det finns därför också goda skäl för dem att fortsätta arbeta aktivt för en säkrare och tryggare spelmarknad.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv