Hotel Lysekil, som tidigare i höstas stängdes för renovering, blir tillfälligt flyktingboende. Migrationsverket är i akut behov av boenden, och har gjort en direktupphandling, vilket innebär att för ett så kallat ABT-boende. Besiktning sker i dagarna.

Hotel Lysekil blir flyktingboende

”Intäkterna ska användas till framtida renovering”

2015-11-04 Hotel Lysekil blir tillfälligt flyktingboende under minst ett år framåt.
Migrationsverket är i akut behov av boenden, och har gjort en direktupphandling, vilket innebär att hotellet blir ett så kallat ABT-boende.
Enligt uppgift kan det handla om 180 boendeplatser.
– Intäkterna ska användas till framtida renovering, säger Maria Andersson, vd för Hotel Lysekil.

Hotel Lysekil har lämnat in anbud till Migrationsverket och fick under onsdagen inspektionsbesök av representanter från den statliga budgeten.
Hotellets vd Maria Andersson har haft en muntlig dialog med tjänstemän på kommunledningsnivå om sina planer.
Ännu så länge är det inte ett ärende på kommunens bord. Det blir ett ärende först när kommunen får information om vilka ålderskategorier som ska få tillfälligt boende.
Om det t.ex. blir många barn kan det bli aktuellt för kommunen att ordna platser i förskola och grundskola.
– Vi har informerat personalen och förankrat planerna hos kommunledningen. Vi har fått klartecken från Migrationsverket, men är fortfarande i planläggningsstadiet. I nästa vecka har vi mer information, bekräftar Maria Andersson, vd på Hotel Lysekil.
– Tillsammans med kommunen vill vi göra något bra av det här. Alla behöver hjälpa till för att lösa den akuta bristen på boende, tillägger hon.

Lär mer i papperstidningen – kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S), oppositionsrådet Ronald Rombrant (LP) och chefen för individ- och familjeomsorgen, Bengt Mattsson, kommenterar nyheten.
https://www.buyandread.com/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv