Jeanette Janson, Lysekilspartiet, fick ta över ordförandeklubban när ordinarie ordförande Kent Olsson var på andra uppdrag.

Höjd entré till simhallen i Gullmarsborg

Priserna har inte justerats sedan 2012 – Arbetsgrupp ska se över möjligheterna till utveckling

2016-05-25 Vad händer med Gullmarsborg?
Den frågeställningen var uppe på utbildningsnämndens senaste möte.
En entréhöjning för besökare till simhall och gym är föreslagen och i det närmaste klar.
Med tanke på att den senaste prisjusteringen ägde rum 2012 så var det ingen som motsatte sig förslaget.

Den information som utbildningsnämnden fick ta del av visade att Gullmarsborgs prognos pekade mot ett minus på 200 000 kronor. En enig nämnd tog beslutet om att godkänna prisjusteringen och skicka frågan vidare för beslut i kommunfullmäktige.

– Jag tycker det hade varit bra med ett underlag om hur prishöjningen påverkar Gullmarsborgs budget. Inte bara ett underlag om att vi ska höja, sade Monica Andersson (C).

Miljöpartiets Per Cederholm tyckte att kommunikationen var viktig.

– Jag tycker att man ska kommunicera med invånarna, exempelvis via lokalpressen, om varför man höjer priserna. Så att allmänheten får en förståelse för olika åtgärder som vi gör.

Anders C Nilsson (S) ville ha med ett yrkande i ärendet, som ursprungligen handlade om höjd entréavgift, att nämnden tillsätter en arbetsgrupp för att se över framtiden och möjlighet till utveckling av Gullmarsborg. Nämnden enades om att en arbetsgrupp skulle skapas…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv