Hjärt-Lungfonden skänker 16 milj till covid-19-forskning

2021-05-02 Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ökar risken för komplikationer vid covid-19 och ungefär en av tio personer drabbas av utdragna symtom av den svåra folksjukdomen. Hjärt-Lungfonden har därför beviljat 15,7 miljoner kronor i anslag till 30 forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om både den akuta fasen och långtidseffekterna av covid-19.
Totalsumma

Universitet Belopp
Göteborgs universitet 1 700 000
Karolinska Institutet 6 500 000
Linköpings universitet 500 000
Lunds universitet 3 100 000
Umeå universitet 1 000 000
Uppsala universitet 2 500 000
Övriga 400 000

Totalsumma 15 700 000

– Med hittills närmare en miljon laboratoriebekräftade fall av covid-19 i Sverige måste forskningen fortsätta för att hjälpa såväl akut sjuka som den växande grupp som lever med långtidscovid. Tack vare frivilliga gåvor från svenska folket kan vi nu bidra till att förbättra deras möjligheter att återgå till ett friskt liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Forskningens fokus ligger på efterförlopp av covid-19 där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Även forskning på långtidspåverkan av andra organ kombinerat med påverkan på hjärta, kärl och lungor ingår i forskningsplanen. Patientfokus ligger på dem som initialt inte har vårdats på sjukhus men som har fortsatta multisystemiska symtom, det vill säga symtom som kan komma från olika organsystem i kroppen och symtom som är svåra att härleda.
– Våra långtidssjuka medlemmar lever med svåra symtom som till exempel kardiovaskulär påverkan, extrem trötthet, andningsproblem, pendlande syresättning, långvarig feber, kognitiva nedsättningar och neurologiska problem. Även barn och unga drabbas. Vi hyser stora förhoppningar om vad forskningen kan åstadkomma för dessa allvarliga tillstånd, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.
Långtidscovid definieras som ett syndrom som utvecklas under eller efter själva infektionen, som inte kan förklaras av någon annan diagnos och som fortsätter i mer än 12 veckor efter insjuknandet. Symtomen kan förekomma i kluster, vara överlappande, förändras över tid och påverka olika system i kroppen. Många med långtidscovid kan uppleva generell smärta, trötthet, ihållande hög feber och försämrad mental hälsa.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv