Henrik Harnevie visar upp sin skrift om Konservfabriker i Lysekil.

Bok om Lysekils konservfabriker släpps i ny upplaga

2021-12-17 Konservfabriker i Lysekil heter en skrift som i helgen var föremål för signering. Författaren, Henrik Harnevie, hade infunnit sig på Lysekils bokhandel med ett antal exemplar. Men, är det inte längesedan denna skrift kom ut ? Jo, men nu handlar det om en reviderad och något utökad upplaga.

Henrik Harnevie påtalade en miss, som gjordes vid förra upplagan då företaget Åhlund och co inte kom med samt ett smärre sakfel. Bagatellartat kan tyckas och borde inte rendera en ny upplaga, men Henrik Harnevie är noggrannheten själv och nu kan han också konstatera, att alla konservfabrikerna, ca 100 till antalet, har kommit med.

Heltäckande bild
Skriften på 60 sidor är påfallande innehållsrik och tar upp en heltäckande bild av konservindustrin i Lysekil sedan 1850. Förutom Henrik Harnevie, medverkar Rustan Gandvik och Per Stenros i skriften, men för huvuddelen av innehållet i Konservfabriker i Lysekil, svarar Henrik Harnevie, I ett förord nämner Harnevie även personer, som har hjälpt honom i arbetet bl. a. Christer Börjesson, som hjälpt honom med föremål och Vikarvets museum och G& M:s samlingar, vilka han fått fotografera av. Henrik har även haft hjälp av KG Anderssons bok Betydelsefulla burkar i Bohuslän.
Henrik Harnevie berättar också om upprinnelsen till hans intresse för konservindustrin i all dess mångsidighet, samt alla dessa burkar i fantasifulla bilder. IKRI.s hummeransjovis var bara ett måste hemma hos Henrik Harnevie på jularna och Henrik uppskattade inte bara ansjovisen, utan även de vackra burkarna och historien bakom dem.
Skriften börjar med en återblick över konservindustrin i Lysekil och för de flesta av oss, är det namn, som vi knappast hört talas om, t.ex. Lysekils Ansjovisfabrik, AB Munkens, etc. och det bedrevs konservtillverkning även i Grundsund.
För att få fram en riktig helhetsbild, presenterar Henrik Harnevie även de många salterier, som funnits och burktillverkare, tryckerier, tubfabriker och även fiskhandlare, dvs. konservindustrier, samt anslutna verksamheter. Det är lätt att föreställa sig att en konservfabrik gett arbete åt väldigt många människor. Att nämna är också de två kartor i början av skriften alldeles efter för-ordet, där verksamheterna kring konservindustrin är utmärkta.
Till sist i skriften Konservfabriker i Lysekil tar Henrik Harnevie upp även sitt eget Konservmuséum i Immestad, vilket nu har fått större yta och kan utvecklas.

Omfattande och imponerande
Som helhet är Henrik Harnevies skrift om Konservfabriker i Lysekil en lämplig jul-klapp till någon, som vill ha en god överblick över Konservindustrin i Lysekil och verksamheterna denna. Boken fungerar, naturligtvis, även som en lämplig skrift att ha, som referenslitteratur.
Ett verkligt omfattande och imponerande arbete.
Bernt Ortner

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv