måndag
4 juli, 2022
v27

HD prövar inte mål med koppling till Sotenäs

2021-09-21 +Högsta domstolen (HD) nekar prövningstillstånd i ett mål som gäller ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid. Underinstansens domslut står därmed fast. Målet har koppling till Sotenäs.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons