Havets Hus får 10 miljoner av regionen

Regionutvecklingsnämnden stödjer om- och tillbyggnad

2014-11-21 Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade på torsdagen om totalt 114, 2 miljoner kronor till olika projekt och utvecklingssatsningar i Västra Götaland. En av satsningarna är att nämnden beslutade stödja en om- och tillbyggnad av Havets Hus i Lysekil med 10 miljoner kronor.

Regionutvecklingsnämnden framhåller att Havets Hus är en viktig kunskapsnod om havet och ett av de stora besöksmålen längs Bohuskusten.
Havets Hus VD, Maria Jämting, ger för dagen följande kommentar till  beslutet i regionutvecklingsnämnden:
– Ärendet ska behandlas av Lysekils kommun och det sker på nästa möte med kommunstyrelsen. Efter det mötet kommer vi att berätta mera.
32 miljoner till Almi
Invest Västsverige
En annan satsning som regionutvecklingsnämnden beslutade om på torsdagen är 32 miljoner till Almi Invest Västsverige för åren 2015-2020. Almi Invest Västsverige investerar i företag med affärsidéer som har långsiktiga tillväxtmöjligheter.
Stöd efter SAABs konkurs
Tre av regionutvecklingsnämndens satsningar, totalt 17,7 miljoner kronor, är fortsatt stöd efter SAABs konkurs.
IUC Väst får 3,5 miljoner
Omställningsarbetet efter SAABs konkurs fortsätter i och kring Trollhättan. Nämnden fortsätter stödja  projektet IUC Väst med 3,5 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften och stärka kompetensen om produktionsteknik hos industriföretagen i Fyrbodalområdet. Projektet arbetar med att stärka kompetensutbytet mellan företag och universitet/högskolor och forskningsinstitut och erbjuder även möjlighet att göra produktionsanalyser för att kunna effektivisera och förbättra produktionen.
Även Omställningskontoret, som drivs av Trollhättans stad, får ytterligare stöd på totalt 3 miljoner kronor. Omställningskontoret arbetar med att öka företagens konkurrenskraft på olika sätt. Till exempel genom finansiering till innovativa projekt och genom att underlätta företagens utmaningar kring generationsväxling,
Innovatum får
11,2 miljoner
Innovatums projektarena får 11,2  miljoner kronor för att förstärka sitt arbete med att rigga samarbetsprojekt, erbjuda nätverk, kontakter och förmedla kompetenser till företag. Projektarenan består av såväl lokaler och avancerad utrustning som erfarna projektledare och rådgivare.
K.G-n

Publicerad:
Nyhetsarkiv