Högst sex hummertinor vill HaV att fritidsfiskare ska få använda från och med i höst, detta för att beståndet av hummer ska få möjlighet att återhämta sig. Foto: Gabriel Berndtsson

HaV föreslår stora förändringar i hummerfisket redan till hösten

Vill minska antalet tillåtna hummertinor till sex för fritidsfiskare

2017-06-07 Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu radikala förändringar av reglerna vid hummerfiske. HaV vill sänka antalet tillåtna hummertinor från 14 till sex för fritidsfiskare och från 50 till 40 för yrkesfiskare.
Dessutom vill man höja minimimåttet och korta säsongen kraftigt.
Redan den 26 juni måste remissyttranden vara inne och HaV vill införa reglerna till höstens fiske.

Någon fullständig bild av det svenska hummerbeståndet och det fiske som bedrivs av hummer finns inte. Men analyser som HaV gjort tyder på att fisketrycket är högt, samtidigt som beståndet är på en historiskt låg nivå…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv