Inför ett 80-90 -tal personer höll Christer Axelsson, lektor på Högskolan i Borås föredrag ”Om hjärtat stannar – vad gör du då?” Det här var den första av en serie föreläsningar i projektet HälsoVågen på Skaftö Folkets Hus. Foto: Gabriel Berndtsson

”HälsoVågen” sveper in över Skaftö

Föreläsningar och workshops i Skaftö Folkets Hus

2015-01-29 En hjärtstartare blev starten på en hälsovåg som sköljer över Skaftö.
Det var i samband med kurser i hjärt-och lungräddning som Agnetha Göthesson på Folkets Hus i Grundsund, tyckte att; en sådan skulle vi ha här. En insamling startade och projektet mynnade ut i en serie av föreläsningar, workshop och gympa. Skaftö Folkets Hus har blivit en mötesplats för delaktighet och goda levnadsvanor, som nu blivit ledorden i projektet.

Agneta Adriansson representerar Föreningen HjärtLung Lysekil och är instruktör i hjärt-och lungräddning och hade just haft kurser med en hjärtstartare. Göthesson tyckte att en sådan skulle finnas här i huset och en insamling började.

”Hälso Vågen”

– Det började med att jag tog 50 kronor extra på mina föreläsningar och det blev en första grundplåt, berättar Adriansson.
Pensionärsföreningarna på Skaftö nappade också på idén och lade 5000 kronor vardera och Skaftö Folkets Hus likaså. Allmänheten hjälpte till med resten och idag hänger det en hjärtstartare på väggen.
Projektet som kommit att få namnet ”HälsoVågen” växte och fler involverades.
– Vi sökte pengar från Folkhälsorådet och Regionen och fick alltså 25 000 kronor. När vi skrev ansökan så byggde den på att vi skulle göra ett samverkansprojekt mellan Skaftö Folkets Hus, Föreningen HjärtLung, PRO och SPF som finns i huset, Skaftö GOIF, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som tillsammans håller i detta. Anna Nyman Holgersson Folkhälsosamordnare på Lysekils kommun är också aktiv i projektet, så det här känns bra, förklarar Göthesson.

En mötesplats

De sökte pengar, fick pengar och utifrån det här skapade de en arbetsgrupp.
– Så idag startar vi första föreläsningen, ”Om hjärtat stannar – vad gör du då”.
– Det som också är viktigt med det här projektet är att huset ska vara en mötesplats för daglediga, i första hand för PRO och SPF, som är med i projektet men även andra daglediga är välkomna, påpekar Göthesson.

”Prova på gympa”

Mer under våren blir det ”Prova på gympa”, som faller sig naturligt med samarbetet med Skaftö gymnastik- och idrottsförening.
Marianne Kleveros och Margareta Daun kommer att hålla i en workshop med titeln ”Må bra med god mat & beröring”.
Marianne Kleveros ger tips på god mat som också är bra mat och Margareta Daun håller i massage till husbehov.
Avslutar våren gör Marie Hav Lundkvist, författare av boken ”Med rullstol i grönsakshissen. ”Marie är företagskvinnan som blev gravt funktionsnedsatt, och med humor och optimism berättar om sitt möte med samhället och vården.

”Talade om hjärtstopp och om hur hjärtat fungerar”

Den första i vågen av föreläsningar var ”Om hjärtat stannar – vad gör du då? Föreläsare var Christer Axelsson, lektor på Högskolan i Borås. Christer berättade om hjärtstopp och hur hjärtat fungerar.
Föreläsningen skulle hållits av Johan Herlitz men på grund av sjukdom ersattes han av Christer Axelsson.
Christer har förutom sin titel idag jobbat som ambulanssjuksköterska i drygt 32 år och skrivit en doktorsavhandling om hjärtstopp utanför sjukhus.
– Jag kommer att berätta om hjärtstopp och hur hjärtat fungerar. Jag kommer också tala om hur vi ska förhålla oss till om någon råkar ut för ett hjärtstopp utanför sjukhus, mitt ibland oss. Hur man tänker och vad forskningen visar på idag. Vikten av att göra rätt saker vid ett hjärtstopp, kedjan som räddar liv, bakgrunden till hjärtstoppet och orsakerna, förklarar Christer.
Han fortsätter:
– Vi tror att cirka 70 procent av alla hjärtstopp utanför sjukhuset beror på en hjärtsjukdom men det finns också många andra orsaker till att hjärtat stannar.

Hur kan man upptäcka dessa, vad är symptomen på en hjärtsjukdom?
– Kardinalsymtomen är bröstsmärta, vid ansträngning känns andningen tung, som ett band över bröstet. Sedan finns det även de som inte har det typiska smärtsymtomen utan känner andnöd, får ont i magen och till och med ut i ryggen, så det finns en mängd olika diffusa symptom.
Det är vid sådana här tillfällen många söker sig till vårdcentralerna och då kan få konstaterat att de har en kärlsjukdom.
– Sen finns det många som själva söker kunskapen eftersom problem med hjärtat ligger i släkten, berättar Christer avslutningsvis.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv