Hälften får dyrare sophämtning i Lysekil och hälften får billigare

Hemkomposterare får finna sig i kraftig avgiftshöjning

2017-01-29 När det nya insamlingssystemet för sopor införs i Lysekils kommun så får ungefär hälften av hushållen sänkt avgift, medan andra hälften istället får höjd avgift.
– Det beror på vilket abonnemang man hade innan förändringen och vilket abonnemang man väljer nu, säger Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig vid kommunala avfalls-hanteringsbolaget Rambo.
Hemkomposterare får finna sig i en kraftig avgiftshöjning.

Avsikten med de nya taxorna för soporna är att i ännu högre grad än tidigare gynna dem som sorterar ut matavfall, eftersom det är gynnsammare ur miljösynpunkt än att blanda allt avfall.

Det innebär att den som haft ett abonnemang utan utsortering av matavfall i det gamla systemet och fortsätter med detta även i det nya systemet får en kraftig avgiftshöjning. Skillnaden är nära…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv