Skaftöhemmet Gullvivan kommer att hålla stängt året ut. Först i januari kan äldreboendet tidigast öppnas igen om personalsituationen kan lösas. Arkivbild: Margareta Anderberg

Gullvivan håller stängt året ut

Två åhörare från Skaftö bevakades av två poliser och två väktare

2019-10-01 Skaftöhemmet Gullvivan kommer att hålla stängt året ut. Först i januari kan äldreboendet tidigast öppnas igen om personalsituationen kan lösas.
Det står klart efter tisdagens möte i socialnämnden.

Kommunledningen hade ett ordnat med en rigorös bevakning av Stadshuset och den öppna delen av sammanträdet, då man befarade att det kunde komma många upprörda skaftöpensionärer för att lyssna på mötet. Två poliser och två väktare mötte besökarna, som bara var två till antalet.
De enda som dök upp var Thomas Rhodin, som senare på dagen ska fira sin tvångsflyttade svärmor på 100-årsdagen och 90-årige Ingvar Dahlgren, vars fru tvångsflyttades från Gullvivan till Skärgårdshemmet.

Det var i slutet av maj som socialnämnden tog beslut under punkten övriga frågor att Gullvivan skulle akutstängas temporärt över sommaren, på grund av svårigheten att rekrytera sommarvikarier, vilket innebar att vare sig arbetsmiljö eller patientsäkerhet kunde säkerställas.
Ann-Charlotte Strömwall var en av få politiker som yttrade sig under mötet. Hon motsatte sig akutstängningen och ansåg inte att socialförvaltningen har gjort allt vad man har kunnat för att lösa den här frågan.
– Hela tillvägagångssättet är mycket dålig, vilket jag hela tiden skrivit reservationer i beslut. Jag anser att frågan om Gullvivan skall behandlas i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, så att alla folkvalda politiker får ta ansvar i denna fråga! Man kan inte bara stänga! Det måste prövas andra former för boende i denna sorgliga situation, det är också en ledningsfråga!

På frågan om kan kunde flytta personal från Lysekil till Skaftö blev svaret nej från socialchefen Eva Andersson.
Moduler som alternativ under reparation och nybyggnation blev nedröstat, liksom förslaget att frågan skulle lyftas i fullmäktige.,
Efter mötet står det klart att Gullvivan kommer att öppna tidigast under januari månad, om personalfrågan kan lösas. Dels har personal sjukskrivit sig, medan andra har sagt upp sig. Hittills har inte socialförvaltningen lyckats med nyrekryteringen av personal utan det arbetet går vidare. Enligt socialförvaltningen krävs en personalstyrka på åtta personer, men i dag finns bara två tillgängliga.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv