Pia Alhäll är sedan årsskiftet chef för utbildningsförvaltningen, en sammanslagning av gymnasie- och vuxenskolan och bildningsförvaltningen. Att Gullmarsgymnasiet har fortsatt problem att hålla budgeten, och inte fått verkställt besparingsåtgärder, innebär att det kan det komma nya sparbeting i flermiljonklassen för grundskola och fritid.

Gullmarsgymnasiet har fortsatt svårt att hålla budget

Rapporten visar ett prognostiserat underskott på 4,7 miljoner för 2015 – Utbildningsnämnden tvingas hitta nya sparåtgärder i skola och fritid

2015-04-29 Än en gång redovisas det stora negativa budgetavvikelser inom gymnasie- och vuxenutbildningen.
Tertialrapporten, till och med mars månad, visar ett underskott på närmare drygt 500 000 och för hela året pekar prognosen mot ett underskott på 5,6 miljoner.
Därmed står gymnasie- och vuxenutbildningen för den absolut största delen av budgetavvikelsen för utbildningsnämnden, som enligt prognosen för 2015 blir minus 5,4 miljoner.

Det var dystra siffror som bildningsnämndens representanter fick ta del av under onsdagens möte. Måndagens stora negativa nyhet, att Lysekil rasar i skolrankingen, följdes upp med nämndens budgetavvikelse på totalt minus 5,4 miljoner.

I den tjänsteskrivelse som förvaltningschef Pia Alhäll presenterade framgick att avvikelserna beror på att verksamheterna inte har hunnit anpassa sig till de nya förutsättningarna som uppstod i samband med att samarbetet med Sotenäs upphörde. För gymnasiet pekar budgetavvikelsen mot minus 4,7 miljoner, för vuxenutbildningen drygt 900 000.

Drabbar övrig verksamhet

Sedan årsskiftet är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tidigare bildningsnämnden en gemensam nämn, utbildningsnämnden. Det innebär att utbildningsnämnden nu, om inte gymnasiet får sparåtgärder på plats, måste hitta nya sparbeting inom grundskola och fritid…

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv