Sebastian Jönsson, Tommy Josefsson,ordförande i IFSOL, Johannes Jönsson, Stefan Häll, Dag Jönsson, Pär Mårtensson, ordförande i LHK och Christer Jönsson.

Gullmarens CentreCourt vill ta över Gamla idrottshallen

Idrottsföreningar i Lysekil ställer sig bakom tennisklubbens ambitioner

2014-12-04 Tennisklubben Gullmarens CentreCourt är redo att driva Gamla idrottshallen.
Stödet från de andra föreningarna är starkt och nu ser det ut som om idrottshallen i Kyrkevik kommer att vara kvar.
– För oss är det jättebra om GCC kan arrendera hallen. Jag vet inte hur vi ska klara vår verksamhet om kommunen river fastigheten, säger Pär Mårtensson, ordförande i Lysekils handbollsklubb.

Gamla idrottshallens vara eller inte vara har under de senaste åren varit en het potatis. Inte minst inför valet i september då frågan lyftes vid ett antal tillfällen. Efter många turer kom till slut politiken fram till att man skulle undersöka möjligheterna till föreningsdrift.

Fastighetschefen Jan Larsson och Torgny Jansson, enhetschef på fritid, har för intresserade föreningarna tidigare presenterat de olika förutsättningarna som finns för ett eventuellt övertagande, inklusive diverse renoveringsbehov.

”Tror på Dag Jönssons gäng”

Budet till klubbarna kan sammanfattas med att antingen tar någon förening över driften, eller så rivs hallen och området planläggs för bostäder.

Nu har GCC, med ett aktivt stöd av flera andra föreningar, bestämt sig för att man vill ta över Gamla idrottshallen. Det är GCC som ska stå för kontraktet medan Lysekils HK, Korpen och Special Olympic Floorhockey stöttar med att hyra tider.

– Vi tror på Dag Jönssons gäng och står bakom detta. Idag har vi träning 1,5 timme i veckan, men det är inte omöjligt att vi längre fram vill dubbla den tiden, säger Tommy Josefsson, ordförande i Special Olympics.

Inga större skillnader

Dag Jönsson, GCC, menar på att det inte kommer att bli några större skillnader för de övriga föreningarna om GCC får ta över driften.

– Det här är ingen tennishall, det är en idrottshall där alla sporter är välkomna. Beläggningen är bra, men det behövs någonting att fylla hallen med under sommarhalvåret, säger Dag Jönsson.

Det har tidigare pratats om att bilda en allians mellan intresserade föreningar. Men det har nu visat sig att få vill eller har möjlighet att vara med.

– Det är lätt att säga, men svårare att genomföra. Vi har redan idag svårt att få föräldrar att ställa upp. Våra ledare har fullt upp. Vi kan helt enkelt inte ta ansvar för att helt eller delvis driva en idrottshall. Vi har inte de resurserna, säger Pär Mårtensson.

Är det med kniven på strupen som föreningarna ställs inför det här ställningstagandet?

– Det kan man väl säga att det är. Men när nu idrottsföreningarna är överens så hoppas vi ju att kommunen och GCC kan ha bra diskussioner om hur avtalet ska se ut. Kontraktet är på tio år och om då kommunen ger till exempel ett driftsbidrag eller anläggningsbidrag till GCC så kommer kommunen ändå att spara flera miljoner, säger Pär Mårtensson.

Tio års avtalstid

Att avtalstiden på arrendet är på tio år innebär att GCC, vid ett eventuellt övertagande, kan söka bidrag och stöd från olika håll, till exempel allmänna arvsfonden och Sisu.

Vad som vid avtalstidens slut händer, om kontraktet sägs upp, med eventuella investeringar som GCC gjort under avtalstiden, är i dagsläget inte klarlagt. Men att investeringar krävs är desto mer tydlig.

– Vi har delat upp investeringarna i tre kategorier, efter hur akut det är. Mest akut är värmesystemet, där har vi börjat spana på olika lösningar, säger Sebastian Jönsson, GCC.

Föreningarna ställer upp bakom tennisklubben Gullmarens CentreCourts ambition att teckna avtal med kommunen om att driva Gamla idrottshallen under tio år.

 

IFSOL är en av föreningarna som tränar i Gamla idrottshallen. De ställer sig bakom GCC.

IFSOL är en av föreningarna som tränar i Gamla idrottshallen. De ställer sig bakom GCC.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv