Med gemensamma regler, skapade av föräldrarna själva, ska vårdnadshavarna få verktyg för eventuella diskussioner med sina barn, bland annat om grovt språk och mobilanvändande. Skolan ska få fokusera på att utbilda barnen, inte uppfostra, var kontentan när föräldrarna satte reglerna i projektet “Vändan” som rektor Ann-Charlotte Sernemo och Anette Calner, chef för Barn-och ungdomsenheten och Förebyggandeenheten, har abetat fram.

Grovt språk och respektlöshet ska rensas bort från Gullmarsskolan

Gemensamt projekt där föräldrarna har varit med och satt gränserna

2016-03-16 Projektet ”Vändan” ska vinna tillbaka elevernas respekt för varandra och för de vuxna.
Skolledning och pedagoger ska tillsammans med föräldrar, och naturligtvis eleverna själva, se till att bland annat det allt grövre språkbruket på skolan försvinner.
– Vi har haft föräldramöten och det här är vad vårdnadshavarna själva vill, säger Ann-Charlotte Mellgren Sernemo, rektor på Gullmarsskolan.

– Föräldrarna vill veta vad som händer på skolan. De vill att barnens mobiler används på ett vettigt sätt och inte till att trakassera andra elever via olika appar där kontrollen är obefintlig, säger Ann-Charlotte.

På Gullmarsskolans högstadium har man i flera år legat på toppresultat när det gäller elevernas trygghet och trivsel. Men på senare tid har man känt att det har vuxit fram ett hårdare klimat, grövre språkbruk och en respektlöshet bland eleverna, både mot varandra och vuxna…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv