En ny detaljplan håller på att tas fram för området som ska förtätas med exempelvis hyresrätter, trygghets- och seniorboende. Den befintliga vårdverksamheten kommer att kunna finnas kvar och utvecklas. Foto: NU-sjukvården

Granskning av område vid sjukhuset godkänd

2019-09-04 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna granskningsutlåtandet kring detaljplanen för området vid sjukhuset i Lysekil.

En ny detaljplan håller på att tas fram för området som ska förtätas med exempelvis hyresrätter, trygghets- och seniorboende. Den befintliga vårdverksamheten kommer att kunna finnas kvar och utvecklas.
Informationsmöten för allmänheten har hållits om planerna och många synpunkter har kommit in.
I granskningsutlåtandet har samhällsbyggnadsförvaltningen svarat på de yttranden som kommit in.
Beslutsprocessen fortsätter under hösten och går genom samhällsbyggnadsnämnden till kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut.
”Vi förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden anser att innehållet i planförslaget bidrar till en positiv utveckling av Lysekils tätort genom att skapa nya bostadstillfällen med fokus på livskvalitet och hälsa”, skriver nämnden i ett pressmeddelande.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv