”Generalsfrågan misstolkas för andras personliga syften”

Ronald Rombrants partikamrater tar sin ledare i försvar

2014-10-30 Thomas Falk, Lysekilspartiet, anser att politiska motståndare feltolkar hans beskrivning av Ronald Rombrant, då han uttryckte att Lysekilspartiets ledare kunde ha blivit en general om han valt en militär karriär.
– Tänk hur man kan vrida en liknelse till att företräda sina egna personliga syften.
”Om någon uppfattar Thomas Falks beskrivning som att Ronald Rombrant på något sätt agerar som bilden man har av en general så är det nog väldigt långt ifrån sanningen”, menar Lysekilspartiets nye fullmäktigeledamot Patrik Saving (närmast i bild). På samma bild syns från vänster hans partikamrater Ann-Britt Jarnedal och Jeanette Jansson samt Katja Norén (MP), vars parti ingår i samma koalition som Lysekilspartiet.

”Om någon uppfattar Thomas Falks beskrivning som att Ronald Rombrant på något sätt agerar som bilden man har av en general så är det nog väldigt långt ifrån sanningen”, menar Lysekilspartiets nye fullmäktigeledamot Patrik Saving (närmast i bild). På samma bild syns från vänster hans partikamrater Ann-Britt Jarnedal och Jeanette Jansson samt Katja Norén (MP), vars parti ingår i samma koalition som Lysekilspartiet.

”Jag är tveksam till om dessa militäriska termer passar in i lysekilspolitiken?! Vi ska väl föra politik inte gå in i krig?”, undrar Jessica Södergren (V).

”Jag är tveksam till om dessa militäriska termer passar in i lysekilspolitiken?! Vi ska väl föra politik inte gå in i krig?”, undrar Jessica Södergren (V).

– Tänk hur man kan vrida en liknelse till att företräda sina egna personliga syften, konstaterar Thomas Falk när han beskrev att...

– Tänk hur man kan vrida en liknelse till att företräda sina egna personliga syften, konstaterar Thomas Falk när han beskrev att…

...”Ronald Rombrant hade varit general i dag om han valt en militär karriär” i stället för att satsa på den kommunala sektorn. Foto: Henrik Brunnsgård

…”Ronald Rombrant hade varit general i dag om han valt en militär karriär” i stället för att satsa på den kommunala sektorn.
Foto: Henrik Brunnsgård

Det blev en stor ”snackis” i den tidigare så knallröda staden och i sociala medier när Thomas Falk beskrev att Ronald Rombrant kunde ha blivit general idag om han valt en militär karriär.

”Jag är tveksam till om dessa militäriska termer passar in i lysekilspolitiken?! Vi ska väl föra politik inte gå in i krig?”, undrar Jessica Södergren (V).

Valde Skaftö före Stockholm
På Lysekilspartiets hemsida framgår att Thomas Falk är en f.d. gymnasierektor och officer som bytte Stockholm mot Skaftö för drygt 30 år sedan. Han har arbetat i Lysekils kommun i 28 år, som lärare, vägledare, administratör och rektor.
Han har även ett stort ideellt engagemang, bland annat i flera båt- och seglarföreningar.
Thomas Falk är gift, har barn och barnbarn och tycker om långa promenader med taxen Haiden.
Hans politiska intresse väcktes i samband med studier i sociologi, främst fritidssociologi, och han startade Miljöpartiet i Lysekil 1983 och Skaftöpartiet 2009.
Han har under den senaste mandatperioden varit Skaftöpartiets ledamot i kommunfullmäktige. Partiet gick tidigare i år över till Lysekilspartiet, där Thomas Falk kommer att vara en av flera i ett lokalråd för viktiga Skaftöfrågor.

Vill rädda Lysekil
– Jag förespråkar consocial demokrati eller samarbetsdemokrati vilket gjort att jag lockats till ”Nya Lysekilspartiet”, där människor med olika tankar, bakgrund, erfarenheter, åldrar möts för att bygga upp ett nytt koncept för att ”Rädda Lysekil” och dess framtid, säger han.
Beslutet att gå ihop med Lysekilspartiet togs enhälligt av styrelsen för Skaftöpartiet, säger Thomas Falk, som tycker det är fel att personifiera enbart honom.
– Detta är ett beslut som lett till framgång för bägge partierna och dess väljare, menar han.
Thomas Falk hade gärna gått vidare i sin militära bana, men insåg att det civila livet med familjen, friluftsliv på Skaftö och samhällsengagemamget var viktigare för honom.
– Jag tog avsked efter Militärhögsskolan, blev sedermera örlogskapten i flottans reserv. Jag insåg 1980 att det fanns andra värden i mitt liv än karriärism och flytt runt halva Sverige.
– Jag ändrade mitt liv helt och hållet, satsade på familjen, barnen, och ett fantastiskt friluftsliv på Skaftö, som är paradisön med segling, egna hästar och skidåkning. Detta har jag aldrig ångrat, allt ”lulllull i världen kan inte ersätta detta, skriver Thomas Falk i ett inlägg på det nya opolitiska debattforumet ”Politiken i Lysekil” på Facebook.

Tolkades fel
Thomas Falk blev alltså inte själv general, trots att han snabbt steg i graderna och hade goda befodringsomdömen och vitsord.
När Thomas Falk skulle beskriva Ronald Rombrant som ledare använde han militäriska termer, vilket tolkades helt fel när ”generalfrågan” debatterades på sociala medier, i alla fall enligt hans egna partikamrater.
– Tänk hur man kan vrida en liknelse till att företräda sina egna personliga syften. Förstår att få har kunskap och insikt vad som ingår i en militär ledarskapsutbildning. Det är allmänt känt att denna utbildning är mycket eftertraktad inom näringslivet. Flera av våra ledande CEO har en sådan utbildning, bland andra FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.
Thomas Falk räknar även upp en fd general som nyligen blev utnämnd som vd för SL och en fd general som blev framgångsrik regiondirektör för Skåne län.

”Palme var löjtnant”
– Olof Palme var löjtnant i kavalleriets/reserv. Jag kan räkna upp ett antal liknande exempel. Det handlar inte om krig som flera raljerar om. När näringslivet kan ta till sig dessa personer så förstår jag inte denna nedvärdering av mitt inlägg varför skall vi inte kunna ta till oss personer som har liknande ledaregenskaper?
– Avsikten med mitt inlägg vara att medvetandegöra andra om att ta vara på duktiga personer som vår kommun så väl behöver. Jag är intresserad av vad ni andra tycker ett kommunalråd skall ha för ledaregenskaper?
Thomas Falk berättar vidare att utbildningen har förändrats mycket de senaste decennierna.
– Idag är ett mål att ge utbildningen en inriktning att efter ett antal år komma ut på arbetsmarknaden i ledande befattningar, vilket de även får. Ett bra exempel på en ledare med militär chefsutbildning som blivit en framgångsrik politiker är Jan Björklund (FP), och hans förbättringar av skolan. Det finns flera andra goda exempel på detta, avslutar Thomas Falk.

Tar Falk i försvar
Lysekilspartiets nye fullmäktigeledamot tar Thomas Falk i försvar.
– Nu var förvisso detta bara Thomas Falks beskrivning av Ronald Rombrant. Thomas Falk använde givetvis sina referensramar för att beskriva en bra ledare. Jag ställer mig också bakom att jag anser att Ronald Rombrant är en bra ledare och att han har många egenskaper som jag anser att en ledare skall ha, men jag förstår givetvis att det är subjektivt vad som anses vara bra egenskaper.
– Men om någon uppfattar Thomas Falks beskrivning som att Ronald Rombrant på något sätt agerar som bilden man har av en general så är det nog väldigt långt ifrån sanningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv