– Om det har funnits bygglov förut kan kommunen lämna bygglov igen utan att göra en ny detaljplan, hävdar de båda företagarna Ulf Helgesson och Karl-Olof Niklasson, som menar att tillbyggnaden av restaurangen vid Rosvikstorg kan vara kvar, även om det ligger VA-ledningar i marken alldeles intill. Foto: Gabriel Berndtsson

”Ge bygglov för Rosvik utan ny detaljplan”

Företagare har sin lösning klar för tillbyggnaden

2016-04-28 Varför ska skattebetalarna betala för en detaljplan om det inte är absolut nödvändigt?
Den frågan ställer sig de båda företagarna Ulf Helgesson och Karl-Olof Niklasson när det gäller framtiden för tillbyggnaden av Restaurang Rosvik i Lysekil.
De båda menar att den enklaste lösningen på den segslitna frågan är att kommunen beviljar bygglov för byggnaden utan att göra en ny detaljplan.

Många spaltmeter har skrivits och många beslut har fattats i frågan om tillbyggnaden utan känd ägare vid Rosvikstorg.

I juni förra året beslutade byggnadsnämnden att tillbyggnaden måste rivas, eftersom den inte har något bygglov.

I slutet av förra året gav kommunstyrelsens ledningsutskott i uppdrag åt kommunchef Leif Schöndell att komma med förslag till åtgärder för fortsatt handläggning av ärendet och hur ansvaret ska fördelas.

LP berättade i förra veckan  att kommunchefen arbetar med ärendet. Troligtvis kommer en lösning att innebära…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread…

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv