Gator i Lysekil stängs av

LEVA genomför slamsugningar under veckan

2018-05-03 Slamsugning av gatubrunnar. Det är orsaken till att LEVA i Lysekil har och kommer att stänga av några gator i Lysekil. Arbetet har pågått sedan i onsdags och sista arbetet kommer att utföras på måndag. Då stängs Landsvägsgatan av mellan Järnvägsgatan och Kungsgatan.

En del lysekilsbor funderade nog på om det var fråga om några större arbeten som vägbeläggning när gator stängdes av på onsdagen och torsdagen, men det var alltså servicearbeten av mer tillfällig karaktär.
Under onsdag förmiddag var Landsvägsgatans backe i Åkerbräckan mellan Börjessonsliden och korsningen mot Mariedal avstängd för slamsugning.
Under torsdag förmiddag gjordes slamsugning på Landsvägsgatan mellan Valbogatan och Järnvägsgatan.
Ett tredje tillfälle då LEVA stänger av en gatusträcka för slamsugning i Lysekil blir på måndag förmiddag den 7 maj. Då stängs Landsvägsgatan av mellan Järnvägsgatan och Kungsgatan.
Avstängningarna görs för att LEVA ska kunna genomföra slamsugningarna på ett säkert sätt, både för personal och trafikanter.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv