Fyrverkerier inför nyår – regler att känna till

2023-12-29 På nyårsafton är det många som vill fira in det nya året med fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Det finns en del att tänka på när du ska hantera fyrverkerier och i flera fall krävs också tillstånd från polisen.
  • Du ska ha fyllt 18 år för att köpa, inneha och använda fyrverkerier. Fyrverkerier som polisen anträffar hos personer under 18 år kommer att beslagtas och förstöras.
  • Smällare och fyrverkerier med knall som främsta effekt är som huvudregel förbjudna och får inte användas eller säljas utan särskilda tillstånd.
  • Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras.
  • Ofta krävs det tillstånd från polisen för att hantera fyrverkerier.

När du behöver tillstånd

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas (Se 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617)). Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och kan störa för andra.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Särskilda bestämmelser kan gälla för nyårsafton. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta.

Oavsett om du behöver tillstånd från polisen eller inte är det viktigt att komma ihåg att vissa typer av fyrverkerier och pyrotekniska varor kräver utbildning för att få användas.


Vad är pyrotekniska varor?

Pyrotekniska varor är ett samlingsnamn och innefattar alla typer av raketer, smällare och andra fyrverkeriartiklar. Pyrotekniska varor omfattas av reglerna i ordningslagen och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När krävs tillstånd från polisen?

När fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska användas kan du behöva tillstånd från polisen. Du behöver tillstånd om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och om övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom (se 3 kap. 7 § ordningslagen). Det kan vara svårt att själv göra bedömningen om tillstånd krävs. Vänd dig till polisen om du är osäker på vilka omständigheter som gäller. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd på en särskild plats i din kommun, kontakta kommunen.

Vem behöver söka tillstånd?

Den som ska sköta och ansvara för avfyrandet av fyrverkerierna behöver ansöka om tillstånd hos polisen. Det är den som avfyrar fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor som ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om du är arrangör för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan du som anordnare ansöka om att få använda pyroteknik vid denna i samband med att du ansöker om tillstånd för sammankomsten eller tillställningen.

Vad händer om jag inte har tillstånd från polisen när man ska ha det?

Enligt 3 kap. 22 § ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillståndskravet dömas till böter.

Hur gammal måste man vara för att få avfyra fyrverkerier?

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor.

Att sälja eller köpa ut fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år är olagligt.

Var får jag avfyra fyrverkerier?

Olika kommuner kan ha olika regler för var man får avfyra fyrverkerier. Kontrollera med din kommun om du är osäker.

För vilka pyrotekniska varor krävs utbildning och särskilt tillstånd för hanteringen av varorna?

Huvudregeln är att det krävs särskilt tillstånd från kommunen för att få hantera pyrotekniska varor.

En del, mindre farliga, pyrotekniska varor är undantagna och får hanteras fritt. Vilka varor du som privatperson får använda utan särskilt tillstånd från kommunen kan du läsa mer om på MSB:s webbplats: Användning av explosiva varor.

För att få använda vissa pyrotekniska varor krävs särskild utbildning, till exempel för raketer med styrpinne. Olika typer av utbildning gäller för olika typer av pyrotekniska varor.  Utbildningen behöver vara en godkänd  utbildningsanordnare av MSB. Dessa utbildningar riktar sig främst mot yrkesmässiga användare och innefattar både teori och praktik.

Tillstånd från polisen kan krävas även om det inte krävs särskilt tillstånd för hanteringen från kommunen. Det krävs även tillstånd från Transportstyrelsen i vissa fall, till exempel när du ska använda raketer som väger över 500 gram eller innehåller metall, se Transportstyrelsens webbplats: Krav för raketer, latexballonger och svävande lyktor.

Vad gäller för raketer med styrpinne?

Sedan 1 juni 2019 är det inte längre tillåtet att använda raketer med styrpinne för den som inte har utbildning och tillstånd för hantering.

För att hantera raketer med styrpinne behöver du ett tillstånd som du söker hos kommunen. Utöver det behöver du gå en B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare.

Den som använder raketer med styrpinne och saknar tillstånd och/eller utbildning, bryter mot bestämmelserna i 16 § lag om brandfarliga och explosiva varor och kan dömas till böter eller fängelse.

Ovanstående omfattar all användning av raketer med styrpinne, oavsett när de är inköpta. Om du har raketer kvar från tidigare år är det inte tillåtet att använda dessa, om du inte har rätt tillstånd och utbildning.

Vad gäller för mindre pyrotekniska varor, till exempel tomtebloss och partypoppers?

Det krävs inget tillstånd för att få använda tomtebloss eller partypoppers.

Vad gäller för svävande lyktor och ballonger?

För svävande lyktor med öppen låga gäller särskilda bestämmelser beroende på hur många lyktor som ska släppas iväg och hur långt ifrån en flygplats du befinner dig. Det gäller även för gasfyllda ballonger. I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Se Transportstyrelsens webbplats: Krav för raketer, latexballonger och svävande lyktor.

Får jag använda smällare?

Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och tillstånd för det.

Smällare är en slags fyrverkeriprodukt vars främsta effekt är att en knall ska uppstå. Andra pyrotekniska varor, exempelvis raketer som skjuts upp i luften, kan också smälla och en knall kan uppstå, men om ljudet endast är en bieffekt är de som huvudregel tillåtna.

Tänk på

Följ alltid tillverkarens instruktioner. Använd inte fyrverkerier om du har druckit alkohol. Tänk på att människor och djur kan bli skrämda.

Respektera åldersgränsen som är 18 år för att få använda fyrverkerier. Du som vuxen har ett ansvar för de varor som du köper och som ska användas. Ger du dem vidare till en minderårig riskerar du deras hälsa och gör dig skyldig till brott.

Källa: Polisen

Publicerad:
Nyhetsarkiv