Fyra miljoner avsätts till akuta åtgärder vid kajer

Arbete för att undvika ”slukhål” i Södra hamnen inleds snart

2017-03-16 Fyra miljoner kronor får användas till att säkra kajerna vid Lysekils turiststråk i Södra hamnen.
Beslutet togs av kommunstyrelsens ledningsutskott på onsdagen.
Åtgärderna ska inledas nu under våren för att göra kajerna säkrare inför turistsäsongen.
Bland annat ska kajen framför korsningen vid Hotell Lysekil/Rosvikstorg åtgärdas för att undvika ”slukhål”.
Pengarna tas från de investeringsmedel som avsatts till reparation av Fiskhamnskajen för 2017. En mindre del vid Fiskhamnskajen finns med för att utföra akuta åtgärder i år.

Det behöver göras ett flertal mindre reparationsåtgärder längs promenadstråken vid kajerna i Södra hamnen, konstaterar förvaltningschef Marie-Louise Bergqvist vid Samhälls-byggnadsenheten och fastighetschef Lars Henningsson vid Fastighetsenheten.

De har vänt sig till kommunstyrelsens ledningsutskott och bett att en del av de 15 miljoner kronor som tidigare…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv