Pedagogerna Therese Lundberg, Nienke Karlsson, Maria Säll, Catarina Johannesson, får tips och idéer för utomhuspedagogik. Det var en lärorik dag på Campus Väst, med ett fullspäckat program för samtliga pedagoger från förskolan till vuxenutbildningen i Lysekils kommun. Studiedagen bjöd på före­läsningar med nationella föreläsare till kollegialt lärande, med allt från värdegrundsfrågor, undervisning och digitala medier. Foto: Gabriel Berndtsson

Fullmatad studiedag för 400 pedagoger

Allt från före­läsningar med nationella föreläsare till kollegialt lärande

2017-09-29 Det var en lärorik dag på Campus Väst, med ett fullspäckat program för samtliga pedagoger från förskolan till vuxenutbildningen i Lysekils kommun. Studiedagen bjöd på före­läsningar med nationella föreläsare till kollegialt lärande, med allt från värdegrundsfrågor, undervisning och digitala medier.

Sammanlagt var det 400 pedagog­er på plats på Campus­ Väst, utöver det tio nationella föreläsare från Umeå till Skåne, de flesta före­läsarna var från olika universitet och jobbade med forskning på olika områden.

Vad är det som händer här idag på Campus Väst?
– Det är en gemensam studiedag för att samla ihop oss och lära av varandra. Vi talar om värdegrundsfrågor, undervisning och digitala medier. Det är ämnen som ligger i tiden och inför de förändrade styrdokumenten som kommer, berättar Tove Andersson, skolutvecklare-IKT utbildningsförvaltningen.
Här behandlas allt från källkritik till forskning om skolutveckling till rent praktiskt hur man kan använda en kamera.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv