Socialdemokraten Bo Göthesson i Grundsund är i likhet med många andra skaftöbor djupt orolig för vad som ska hända med Gullvivans äldreboende. Inför onsdagens sammanträde i socialnämnden föreslår socialchefen att planerna på att bygga ut äldreboendet med 21 platser inte ska fullföljas.

”Fullmäktige ska avgöra Gullvivans framtid – inte politikerna i socialnämnden”

2019-10-28 Socialdemokraten Bo Göthesson i Grundsund är i likhet med många andra skaftöbor djupt orolig för vad som ska hända med Gullvivans äldreboende. Inför onsdagens sammanträde i socialnämnden föreslår socialchefen att planerna på att bygga ut äldreboendet med 21 platser inte ska fullföljas.
– Vi måste därför ställa kravet att beslut i denna principiellt mycket viktiga fråga fattas av kommunfullmäktige som är kommunens högsta instans, inte socialnämden, säger Bo Göthesson (S).

Bo Göthesson har tagit del av ärendelistan för socialnämndens möte nu på onsdag och konstaterar att Gullvivan verkligen är illa ute.
– Socialchefen skriver i sitt förslag till beslut en rekommendation till nämnden att fatta beslut att inte fullfölja planerna att bygga ut anläggningen. Bland annat hänvisar hon till kommunfullmäktiges krav på kostnadseffektivitet och jämförbarhet med angränsade kommuner. Som Skaftöbor och kommunmedlemmar borde vi åtminstone få svaret på vilka partier och politiker som är beredda att följa socialchefens förslag till beslut. Det är oroväckande tyst från de politiker som representerar Skaftö, konstaterar Bo Göthesson.
Frågan om ett äldreboende på Skaftö har utretts både 2016 och 2018 och ett förslag till utbyggnad har redovisats för Socialnämnden i oktober 2019.
Nu föreslår socialchefen Eva Andersson inför Socialnämndens möte att politikerna inte gå vidare med uppdraget om utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan.
”Mot bakgrund av slutsatserna i de senaste årens utredningar om Skaftöhemmet och det utbyggnadsförslag som tagits fram, samt med hänvisning till kommunfullmäktiges krav på att Socialnämnden skall bedriva en kostnadseffektiv verksamhet med kostnader som ligger i nivå med jämförbara kommuner, görs bedömningen att en ombyggnation av Skaftöhemmet Gullvivan inte kommer att tillföra Lysekils kommun ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt äldreboende”, skriver socialchefen Eva Andersson.

I tisdagens tidning har vi frågat politikerna i kommunstyrelsen och presiditet i socialnämnden om deras inställning i frågan om utbyggnaden av Gullvivan, som i princip samtliga politiska partier ställt sig positiva till tidigare.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv