Havets Hus kallade till presskonferens på torsdagseftermiddagen för att informera om Kommunstyrelsens beslut när det gäller den planerade utbyggnaden för 23 miljoner kronor. Men vid LP:s pressläggning hade politikerna fortfarande inte kommit fram till om de skulle ställa sig positiva till utbyggnaden eller om det skulle bli återremiss, vilket Lysekilspartiet krävde. Vd Maria Jämting och styrelseordförande Eva-Lott Swahnberg tog dock tillfället i akt och informerade pressen om 23-miljonerssatsningen. Foto: Gabriel Berndtsson

”Fullmäktige avgör vår framtid”

Havets Hus kallade till presskonferens i stadshuset

2015-01-15 Havets Hus kallade till presskonferens på torsdagseftermiddagen för att informera om Kommunstyrelsens beslut när det gäller den planerade utbyggnaden för 23 miljoner kronor.
Men vid LP:s pressläggning hade politikerna fortfarande inte kommit fram till om de skulle ställa sig positiva till utbyggnaden eller om det skulle bli återremiss, vilket Lysekilspartiet krävde.
Tio miljoner i stöd från regionen

Västra Götalandsregionen beslutade i november att medfinansiera utvecklingen av Havets Hus med 10 miljoner kronor. Regionen skriver följande: Havets Hus utgör ett av de viktigaste besöksmålen längs Bohuskusten. Genom sin inriktning på marina frågor – inte minst information och folkbildning inom havsmiljö – samt kopplingen till aktuell forskning genom samverkan med både SLU Aqua (tidigare Havsfiskelaboratoriet) och Sven Loven Centret för marina vetenskaper (bl.a. Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil), spelar Havets Hus en viktig roll som förmedlare av kunskap om havet. Genom sin verksamhet har Havets Hus möjlighet att attrahera ungdomar till fortsatta studier inom naturvetenskap. Möjligheterna att utveckla verksamheten inom dessa områden ökar genom utbyggnaden av Havets Hus.

– Från Lysekilspartiets sida kommer vi att yrka på återremiss av hela ärendet, för vi har fått beslutsunderlaget först vid sittande bord, sade Patrik Saving och Fredrik Häller.
Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) tillkännagav att beslut kommer att tas under eftermiddagen.
– Ja, vi kommer att ta ett beslut även om det drar ut på tiden. Just nu står det fifty-fifty om förslaget tillstyrks och går vidare till fullmäktige eller om det blir återremiss.

Långt möte

Kommunstyrelsens möte inleddes klockan 09.00 på morgonen och klockan 13.00 var Havets Hus vd, Maria Jämting, på plats och föredrog ärmdet.
Klockan 14.40 kallade Havets Hus ledning till presskonferens i stadshuset, utan att ha någon nyhet att berätta om.
Ledningen för Havets Hus räknade kallt med att politikerna i kommunstyrelsen skulle säga ja till att gå vidare.
– Samtliga politiska partier är positiva till en utveckling av Havets Hus, frågan som diskuteras mest är hur kommunen ska finansiera sin del på tio miljoner av den totala kostnaden på 23 miljoner. Tio miljoner är stödet från Västra Götalandsregionen och tre miljoner bekostas av vår egen budget, säger Eva-Lott Swahnberg, ordförande i Havets Hus styrelse.
– Beslutet drar tyvärr ut på tiden, men vi hoppas givetvis att Havets Hus kan genomföra planerad utbyggnad. Det är dock inte politikerna i kommunstyrelsen som tar definitivt beslut i frågan, utan det avgörande beslutet tas i fullmäktige den 29 januari, fortsätter Eva-Lott Swahnberg.

Invigning våren 2017

När sker byggstart och när är det tänkt att invigningen ska kunna ske?
– Byggstart får ske när bygglovsprocessen är avklarad och våren 2017 är tanken att utbyggnaden ska kunna invigas, säger Maria Jämting.
Havets Hus vill bredda kundunderlaget med nya målgrupper och öka attraktiviteten för befintliga målgrupper. Koncept kallas Havets Hus 2.0 och det tar avstamp i Lysekil kommuns direktiv att lära om Västerhavet med syftet att öka engagemang och förståelse för våra hav.
– Utöver att investera i nya akvarier samt utveckla befintlig verksamhet går konceptet ut på att utveckla Havets Hus till att bli en mer levande och aktiv aktör inom kunskapsutvecklingen runt havet. Konceptet lägger alltså an en strategisk inriktning som Havets Hus kan arbeta efter även på längre sikt. Verksamhetsutvecklingen är dock beroende av en om- och tillbyggnad av fastigheten, säger Maria Jämting.
– Verksamheten behöver utvecklas för att få till en jämnare fördelning av intäkter året runt, istället för att som idag ha hälften av den totala omsättningen genererad under fyra-fem veckor.
Text: Ahlbin Gustafsson
Foto: Gabriel Berndtsson

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv