”Frågan om sophantering måste lösas och föreslagna namnet bör ändras”

Föreningen Stora Kornö yttrar sig om planerna på nytt naturreservat

2016-01-22 Frågan om hantering av sopor måste lösas och det föreslagna namnet bör ändras.
De synpunkterna lämnar Föreningen Stora Kornö i ett remissvar till Länsstyrelsen i samband med planerna på att göra södra delen av Stora Kornö till naturreservat.

Länsstyrelsens planer är att den sydligaste delen av Stora Kornö (fastigheten Stora Kornö 1:22), kallad Kalven ska bli naturreservat, främst för att gynna det rörliga friluftslivet.

I början av 1970-talet övertog staten ägandet av marken för försvarsändamål, men numera är det Lysekils kommun som äger området. En förutsättning i överenskommelsen mellan staten och kommunen är dock att sydligaste delen av Stora Kornö blir naturreservat senast 2 juni i år.

Föreningen Stora Kornö tillstyrker förslaget i stort men har två huvudinvändningar. Det ena handlar om frågan om hanteringen av sopor och det andra är att namnet ”Naturreservatet Stora Kornö” enligt föreningen är missvisande…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv