Frågan om flytbrygga måste utredas på nytt

Miljödomstolen upphäver dispens i Hjälmedals hamn

2016-02-09 Det behöver göras ytterligare utredningar om det ska vara möjligt att anlägga en flytbrygga i hamnen i Hjälmedal vid Brofjorden.
Det anser Mark- och miljödomstolen och upphäver ett beslut om strand-skyddsdispens som tagits av Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Frågan om en flytbrygga i Hjälmedals hamn har  varit uppe till beslut i olika instanser sedan hösten 2013.
Projektet drivs av sju fastighetsägare som är boende i närområdet. Marken ägs av Lysekils kommun och arrenderas av föreningen Hjälmedals brygga. Detaljplanen anger små-båtshamn i det aktuella om-rådet.

I oktober 2013 gav Miljönämnden i mellersta Bohuslän dispens från strandskyddet för att anlägga en flytbrygga i den aktuella småbåtshamnen. Den nya flytbryggan skulle ersätta sex gamla bryggor som är i dåligt skick. Dessa bryggor ligger dock inte exakt på den plats där en ny flytbrygga planeras. Beslutet i Miljönämnden överklagades av Naturskyddsföreningen i Bohuslän till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Ärendet gick vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg som…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv