Frågan om varför Lysekil inte har barnomsorg på obekväm arbetstid har lyfts fram av en förälder i Lysekil. Det har även lämnats in en motion i samma ämne. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid lyfts fram

”Finns i våra grannkommuner dygnet runt – men inte i Lysekil”

2016-10-18 Hur ska kommunen få nya kommuninvånare, behålla kommuninvånare, få ett levande samhälle året runt, skapa förutsättningar för företagande och ge våra barn en bra start?
Den frågan ställer en privatperson med anledning av att det i kommunen saknas barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ämnet barnomsorg på obekväm arbetstid var tänkt att tas upp på utbildningsnämndens nästa möte, i oktober, men är flyttad till novembermötet.

Det är en småbarnsförälder som lyft frågan. Utifrån sin egen situation efterlyser föräldern barnomsorg även på tider som gör att skiftgående föräldrar ges möjlighet till barnomsorg.

40 procent på obekväm tid

”I våra grannkommuner finns det barnomsorg dygnet runt vilket inte Lysekil har. Trots att det finns sökbara riktade bidrag för sådan verksamhet väljer Lysekils kommun att…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv