Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S). Foto: Gabriel Berndtsson

”Frågan har fått för stora proportioner”

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) om ensamkommande flyktingbarn på Lysehemmet

2015-01-29 – Den aktuella frågan handlar inte om antalet flyktingar som Lysekil ska ta emot utan om att ordna ett boende för de som kommer utifrån befintliga regler.
Det säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) om att 11 lägenheter på Lysehemmet blir boende för ensamkommande flyktingbarn från Syrien.

När LP ringde Jan-Olof Johansson på onsdagsmorgonen  hade han inte fått någon information i ärendet. Han lovade att undersöka saken närmare och återkomma.
”För stora proportioner”
– Jag har forskat lite i ärendet för att få fram om det är något nytt på gång. Det är egentligen inte så mycket nytt utan den muntliga information som gavs på senaste mötet i socialnämnden verkar ha fått lite för stora proportioner, säger han.
Han fortsätter:
– Om vi börjar med det gamla avtalet så har kommunen sedan flera år en skriftlig överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 20 flyktingar varav 5 planerats att vara ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd. Denna har inte förändrats utan är som förut.
– Den andra delen och det som man har pratat om nu är att hitta ett boende för de ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket utöver ovanstående fördelar ut till alla kommuner i landet utifrån ett fördelningstal som Migrationsverket själva fastställer. Här kan vi alltså inte själva vara med och bestämma hur många som ska komma till vår kommun utan överenskommelsen kring detta handlar om att få ekonomisk kompensation från staten för detta. Kommunerna får alltså ta emot dessa barn oavsett om man ordnat något boende eller inte. Regelverket kring detta är inte nytt utan har funnits i flera år men det som gör frågan aktuell är att Migrationsverket gör bedömningen att antalet asylsökande barn kommer att öka kraftigt.
”Ordnar boende utifrån befintliga regler”
– Sammanfattningsvis så har den aktuella frågan inte handlat om antalet flyktingar som Lysekil ska ta emot utan om att ordna ett boende för de som kommer utifrån befintliga regler, avslutar Jan-Olof Johansson.
Maria Forsberg (S), ordförande i socialnämnden, bekräftar att frågan har diskuteras med kommunstyrelsens ledningsutskott om att använda delar av Lysehemmet till ensamkommande barn.
– Just nu används lokalerna för evakueringsboende under tiden Stångenäshemmet byggs om. Här har vi de absolut lägsta kostnaderna. Ett hus som står tomt som vi själva äger och hyresintäkterna får vi från staten.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv