Fortsatt högt smittoläge i Lysekils kommun

Vaccin till Lysekil genom ny aktör

2021-05-18 Det är fortsatt många positiva fall av Covid-19 i Lysekils kommun. Vårdcentralerna i Lysekil har inte fått några doser av vaccin för dos 1 i veckan, det har däremot den nya vaccinationsmottagningen - Din Klinik fått, med lokaler i Lysekils sjukhus.
Det är också ett högt tryck på antalet provtagningar, även om man ser en låg andel elever som testar sig, detta trots vädjan till vårdnadshavare.

Det blir ingen vaccinering av dos 1 på vårdcentralerna i Lysekil den här veckan. Däremot har en ny aktör kommit till Lysekil. Din Klinik, med lokaliteter på Lysekils sjukhus börjar vaccinera på onsdag.
Foto: Gabriel Berndtsson

Susanne Törnblom, verksamhetschef på Capio Läkarhus Lysekil och Elin Hansson, chef på Närhälsan Lysekil ser fortsatt ett högt smittläge i kommunen. Elin har svårt att uttala sig om trenden, Susanne ser däremot en marginell minskning om än liten i dagsläget.
Det blir ingen vaccinering av dos 1 på vårdcentralerna i Lysekil den här veckan.

– Vi har fått mycket vaccin till Dingle den här veckan, men alla tiderna som gick ut i fredags är fullbokade, säger Elin.

På Capio i Lysekil är man besviken på hur man fördelat vaccinet, där Västra Götalandsregionen de senaste två veckorna prioriterat de större vaccinationsenheterna.

– Vi har kapaciteten att flöda på mycket och så kommer inget vaccin, så det är verkligen jättetråkigt. Det handlar inte bara om att människor ska transportera sig, det finns ingen miljöaspekt i det, när det finns platser på närmare håll som kan vaccinera. Hade inte alternativ funnits, ja då hade man fått agera utifrån bästa förutsättning.

Det är så många som vill vaccinera sig. Det blir en tråkig stämning där personalen får ta alla samtalen med irriterade människor, menar Susanne.
– Vi kan inte påverka läget men det skulle verkligen behöva komma vaccin för att lugna ner läget lite, påpekar hon.

Sent på onsdag kommer nästa besked om fördelningen av vaccinet.
– Vi har fått till oss att det skulle kunna vara möjligt att ge besked för två veckor framåt den här gången, något vi hoppas på att de kan hålla, säger Susanne.

Det är också ett fortsatt högt tryck på antalet covidtester i kommunen som tyvärr går i hand med det höga smittläget.

– Det är främst i skolan som vi ser den stora smittspridningen. Däremot har vi sett en låg följsamhet av att testa sig. Alla vårdnadshavare får e-brev om det är en smittspridning i klassen, så det är en vädjan att man gör det för att kunna stoppa smittspridningen, påpekar Elin.

Uppmaningen till sist från båda vårdcentralerna är att man tar del av informationen på hemsidorna. Här finns allt som finns att säga, om provtagningar och vaccineringen.
– Det är viktigt att de som verkligen behöver oss kommer fram på telefonlinjen.
det är fortsatt 50 plus som gäller för dos 1.

Tiderna i Dingle är slut, men Lysekil har vaccin att erbjuda genom en ny aktör. Din Klinik bedriver företagshälsovård och nu även vaccinationsmottagning.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv