Fortsatt hög smittspridning i Lysekil och Västra Götaland

2022-01-21 Spridningen av covid-19 är fortsatt oroväckande hög. Både i Lysekil och i Västra Götalandsregionen i stort. Dessutom ökar antalet människor som vårdas på sjukhus med viruset. Både Lysekil kommun och Smittskydd Västra Götaland betonar vikten av att människor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

– Stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.
Från och med den 17 januari gäller följande
  • Personer i samhället med symtom som kan vara covid-19 ska fortsätta att provta sig.
  • Provtagning av symtomfria personer i samhället upphör med några undantag.
  • Symtomfria hushållskontakter och nära kontakter ska inte provta sig, men utvecklar man symtom ska man däremot snarast provtas.
  • Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt provta sig som symtomfria hushållskontakter och nära kontakter.
  • Stanna hemma räknas från hushållskontaktens insjuknade.
  • Som hushållskontakt ska man vara hemma sju dagar räknat från den dag personen i hushållet insjuknade (tidigare provtagningsdatum). Om personen med covid-19 i hushållet inte har några symtom gäller förhållningsreglerna under sju dagar från denna persons provtagningsdatum.
  • Smittspårning av covid-19 fortgår för att identifiera personer som utsatts för smitta så att de informeras och att åtgärder vidtas för att de inte ska sprida smittan vidare. Den som själv testats positiv är den som snabbast kan ge informationen till de som kan ha utsatts för smitta.
  • Provtagning av patienter som behöver sjukvård på grund av misstänkt covid-19 infektion och personer som arbetar eller vistas i miljöer med sköra personer (sjukvård och äldreomsorg) samt provtagning vid smittspårning i dessa miljöer kommer att ske som tidigare.

Källa: Smittskydd Västra Götaland

Lysekil kommun skriver på sin hemsida att Folkhälsomyndighetens statistik visar på 142 nya fall av covid-19 i Lysekil under vecka 2. 147 nya fall rapporterades in under vecka 1. I meddelandet betonas också vikten av att den som har symptom håller sig hemma och att vi alla håller avstånd för att undvika trängsel i offentliga miljöer.

I sin veckorapport för vecka 2 uppmanar även Smittskydd Västra Götaland allmänheten att följa folkhälsomyndighetens restriktioner.

– Vi har en kraftig smittspridning samhället och jag vill vädja till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma vid symtom och vaccinera dig så snart du kan, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

I rapporten står det också att det under vecka 2 gjordes fler PCR-tester än någonsin tidigare under pandemin. I Västra Götalandsregionen togs 107 945 PCR-tester. Antalet bekräftade fall under vecka 2 inom regionen är 22 486. Enligt Thomas Wahlberg ska dessa siffror dock tolkas med försiktighet, eftersom inrapporteringen försenats som ett resultat av det höga antalet tester.

Riktlinjerna för provtagning för covid-19 har också ändrats i Västra Götaland i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som inte arbetar inom vården ska endast testa sig om hen har symptom.

Fler svårt sjuka 

Tyvärr ökar också antalet personer som vårdas på sjukhus för covid-19. I rapporten står det att 353 patienter vårdades på sjukhus för covid-19 klockan 10 den 18 januari. 14 av dessa vårdades på intensivvårdsavdelning.

– Det är mycket bekymmersamt att antalet personer som blir så svårt sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård ökar. Läget är mycket ansträngt på sjukhusen, dels beroende på att fler behöver vård, dels beroende på hög sjukfrånvaro. Vi jobbar hårt och samverkar inom regionen och med kommunerna för att hantera situationen, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv