Fortsatt fjärr- och distansundervisning på Gullmarsgymnasiet

2021-01-21 Folkhälsomyndigheten beslutade på torsdagen att förlänga rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan till och med den 1 april 2021.
Under denna period ska gymnasieskolorna gradvis återgå till närundervisning.

Gullmarsgymnasiet kommer att under vecka 4 fortsätta undervisningen på samma sätt som nu, det vill säga att huvuddelen av undervisningen är fjärr- och distansundervisning.

IM-programmen har sin undervisning fortsatt på plats i skolan.
Ny information kommer veckovis.
Vissa undantag från rekommendationen görs fortfarande för
– praktiska moment som inte kan skjutas upp
– examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
– elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
– elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.
Publicerad:
Nyhetsarkiv