Lysekil ökade med 66 personer under första halvåret i år, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Fortsatt befolkningsökning i Lysekil-Sotenäs-Munkedal

Positivt flyttningsnetto men fler döda än födda

2016-08-23 Befolkningsökningen fortsätter i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Invånarantalet i de tre kommunerna ökade med 173 personer under första halvåret.
Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.
Ökningen beror på att inflyttningen var betydligt större än utflyttningen. Antalet födda var liksom tidigare klart färre än antalet döda.

2015 blev för Lysekils del en vändpunkt vad gäller invånarantalet. Året innan var kommunen den enda i Bohuslän där invånarantalet minskade. Men under 2015 ökade invånarantalet i Lysekils kommun med 165 personer. Denna trend fortsatte under första halvåret i år, då ökningen uppgick till 66 personer.

Ökningen beror enbart på ett positivt flyttningsnetto, då både Lysekil och Sotenäs, liksom i hög grad Munkedal, har en stor andel äldre i befolkningen.

Tidigare kraftiga ökningar av befolkningen i…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv