En aktiv förtroendevald från Hyresgästföreningen blev på söndagen attackerad och misshandlad när han satte upp information inför valet i trapphusen i bostadsområdet Badhusberget i Lysekil. Händelsen är polisanmäld.

Förtroendevald blev slagen vid affischering inför valet

2018-08-27 En aktiv förtroendevald från Hyresgästföreningen blev på söndagen attackerad och misshandlad när han satte upp information inför valet i trapphusen i bostadsområdet Badhusberget i Lysekil. Händelsen är polisanmäld.

– Det är oacceptabelt att en aktiv i en ideell förening på det sättet attackeras när han utövar sina demokratiska rättigheter att föra ut föreningens åsikter, säger regionordförande Lennart Derehag i en kommentar. I bostadsområdet finns en aktiv lokal hyresgästförening och information i form av lappar i trapphusen har man spridit många gånger tidigare. Den förtroendevalde har flera gånger förut gått runt ensam och satt upp information. Nu handlade det om synen på de olika partiernas bostadspolitik och vilken betydelse deras förslag kan få för hyresgäster beroende på valresultatet. Några nyfikna ungdomar ställde frågor men när en av dem krävde att få veta vilket parti som representanten för Hyresgästföreningen tänkte rösta på fick han veta att vi har valhemlighet och att ingen kan avkrävas svar på den frågan. Dessutom uppmanar inte Hyresgästföreningen någon att rösta på ett visst parti utan propagerar för att alla bör rösta men också skaffa sig information om partiernas politik. Ordväxlingen blev hetsig och ledde till en jakt i området som slutade med att den förtroendevalde bakifrån fick ett slag mot ansiktet som ledde till smärta och svullnad. Han utsattes också för hot om han inte lämnade området. – Vi har en värdegrund som tydligt tar ställning för allas lika värde och uppmanar inför valet alla att använda sin rösträtt. Därför känns det extra allvarligt att en av våra förtroendevalda, som sprider detta budskap, blir attackerad i en stadsdel där Hyresgästföreningen är aktiv och driver en verksamhet som ska ta tillvara de boendes intressen, säger regionordförande Lennart Derehag i en kommentar.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv