Först med vaccinering genom pilotprojekt

2021-01-19 Närhälsan Lysekil står beredda att starta vaccinering med Modernas vaccin som planeras att komma på onsdag. Vårdcentralen i Lysekil är uttagen som en av tio i Västra Götalandsregionen för ett pilotprojekt för testning av ett beställningssystem för vaccin.
– Vi blev kontaktade och har tackat ja att ingå i projektet och initialt rör det sig om ett hundra doser, det är uppgifterna vi har i dagsläget. Vi väntar fortfarande besked om när vaccinet kan komma, men förhoppningarna är att vi kan starta vaccineringen redan på onsdag, förklarar Elin Hansson, Vårdcentralschef på Närhälsan Lysekil.

Bättre hållbarhet i kyl

Nu är det Modernas vaccin som erbjuds och för patienten ska det inte vara någon större skillnad på vaccinerna, men det är det däremot för vårdgivarna.
– Får man Modernas vaccin som första dos, så är det samma fabrikat som gäller för dos två. För oss som vårdgivare är Modernas vaccin, enklare att få till en logistisk kedja kring, då vaccinet håller sig i en månad i kylskåp. Det kan jämföras med Pfizer/BioNTech som har en hållbarhet på mindre än en vecka i kylskåp förklarar Elin.

Pilotprojekt

Vaccineringen gäller för personer som är listade på Närhälsan, som har hemtjänst samt deras hushållskontakter, men inte för dem som har hemsjukvård. Denna grupp vaccineras av hemsjukvården.
Hemtjänsten är behjälpliga med att samla in hälsodeklarationer för de här personerna som sedan kontaktas av sina respektive vårdcentraler för vaccinering.
Närhälsan är alltså först ut för pilotprojektet, men sedermera vaccineras alla som har hemtjänst och då på respektive vårdcentral där man är listad; Närhälsan eller Capio.
– Vi måste hjälpas åt i det här arbetet; vårdcentralerna och hemtjänsten. I våra journaler kan vi inte se vilka som har hemtjänst och de har i sin tur inte uppgifter om var deras patienter är listade, förklarar Elin.

Början på februari

Nästa patientgrupp blir 70 plus och här räknar vårdcentralerna med att kunna starta vaccinationen i början på februari. Vaccin kommer även att ges till prioriterad personal. Läkare som arbetar med hemsjukvård, äldre sjuksköterskor samt undersköterskor som gör hembesök.
– Det planeras för det, men vi har inte fått något startdatum ännu.
Hur kommer det att gå till när man vill ta en spruta, blir den här gruppen också kallade?
Nej, de blir inte kallade, utan det är upp till var och en om man vill vaccinera sig eller ej. För vår del bokar patienten sig via vår hemsida. Har man inte tillgång till internet, dator eller smart telefon, så kommer man kunna boka sig via att ringa till vårdcentralen.
Men i första hand ber vi om att man bokar sig på hemsidan om möjligt.
Närhälsan Lysekil är hårt belastade telefonledes redan idag och ligger på gränsen för vad vi klarar av, säger Elin.
Vad säger ni till dem som varit sjuka i covid-19 och har antikroppar?
– Personer med antikroppar rekommenderas ändå att ta vaccin, deklarerar Elin Hansson.
Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv