Förslag på nytt reglemente lockar inte oppositionen

“Alla partier ska ha chans att tycka till först”

2014-12-17 Oppositionen, med Lysekilspartiet i spetsen, vill inte ändra i reglementet.
I alla fall inte innan alla partier ges chans att tycka till i frågan.
Därför kommer oppositionen att i fullmäktige yrka på återremiss på kommunstyrelsens förslag att i nämnderna utse även en andre vice ordförande.

Lysekilspartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ser sig idag själva som opposition. Gemensamt kommer man på torsdag att säga nej till kommunstyrelsens förslag om att välja en ordförande, en förste vice ordförande samt en andre vice ordförande.

– Det är viktigt att detta styrdokument bereds, processas och förankras på ett bra sätt. Vi vill att alla partier ges chansen att tycka till. Delar i förslaget står till och med i strid med kommunallagen och om vår återremiss inte går igenom kommer vi att yrka avslag på förslaget, säger Ronald Rombrant, Lysekilspartiet.

Minoritet i nämnderna

Enligt kommunstyrelsens förslag ska nämndernas presidier också fungera som arbetsutskott. Detta innebär att samverkanspartierna (S), (M), (FP) och (C), som i nämnderna är i minoritet, får två representanter medan oppositionen får en.

Oppositionen kommer att lägga fram ett eget förslag där skillnaden från kommunstyrelsens förslag är att nämnderna, precis som idag, endast ska ha en vice ordförande.

– Dessutom innebär vårt förslag att i stället för arbetsutskott så ska man tillsätta så kallade nämndberedningar, där alla berörda partier får lov att delta, säger Ronald Rombrant.

Behöver en röst till

Oppositionens anser att det bara ska förekomma arbetsutskott i kommunstyrelsen och i Socialnämnden, och för socialnämnden endast i den delen som rör myndighetsutövning.

För att förslaget om ändrat reglemente ska återremitteras behöver opposition minst en röst till.

– Det krävs en tredjedel av rösterna för att få till en så kallad minoritetsåterremiss, med andra ord elva röster. Idag har vi tio, så vi får se hur de andra partierna agerar.

Detta innebär att Vänsterpartiet, Kommunistiska Partiet och Sverigedemokraterna än en gång får helt avgörande roller. Så sent som i budgetdebatten var det ett liknande scenario. Då valde vänsterpartierna att lägga ner sina röster vilket gav ett passivt stöd för samverkanspartierna (M), (S), (FP) och (C).

Inte stöd i kommunallagen

Oppositionen menar på att kommunstyrelsens förslag inte är i enlighet med kommunallagen.

– Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska utse vilka som ska sitta i utskotten. Att utse vilka som ska sitta i utskott kan enligt kommunallagen endast nämnden besluta, säger Ronald Rombrant.

“Bör förankras”

Oppositionen är också kritiska till handläggningen av ärendet.

– När det handlar om viktiga styrdokument som reglementen är det viktigt att dessa kommuniceras, bereds och förankras på ett bra sätt. I detta fall har beredningen stora brister. Vi vet att tjänstemannaorganisationen är hårt ansträngd, då får vi ha respekt för att saker kan ta längre tid, men vi får ju ändå inte tumma på den tid politiken behöver för att kunna fatta välunderbyggda och över tid hållbara beslut, avslutar Ronald Rombrant.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv