Förslag om reviderad kostpolicy i Sotenäs

2015-09-21 En reviderad kostpolicy för Sotenäs kommun 2015-2018, med ambitionen att 25 procent av alla inköp av livsmedel skall vara ekologiska och rättvisemärkta vilket skall beaktas i det årliga budgetarbetet.

Kommunstyrelsen i Sotenäs föreslår att fullmäktige ska anta denna reviderade kostpolicy.
Kostpolicyn skall vid varje mandatperiods början revideras på initiativ  av  ansvarig chef för kost- och städenheten.

Kostpolicyn ska vara  ett styrande och vägledande dokument  i det dagliga arbetet för den kommunala måltidsverksamheten. Policyn ska också användas  vid…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Nyhetsarkiv